چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

افغانستان در یک دقیقه (28 دلو/بهمن)


ناتو: افغانستان به پناه‌گاه هراس‌افگنان تبدیل نخواهد شد/ طالبان 52 کشاورز را در جوزجان ربودند/ امنیت بندهای آب‌گردان کشورهای همسایه به بندهای آبی افغانستان وابسته است