چهارشنبه 1 قوس|آذر 1396 برابر با 22 نومبر 2017

افغانستان در یک دقیقه (28 دلو/بهمن)


ناتو: افغانستان به پناه‌گاه هراس‌افگنان تبدیل نخواهد شد/ طالبان 52 کشاورز را در جوزجان ربودند/ امنیت بندهای آب‌گردان کشورهای همسایه به بندهای آبی افغانستان وابسته است