چهارشنبه / ١٣٩٧ / تله - ٤ / ٢٠١٨ کال / سپتمبر - ٢٦

په افغانستان کې د کورني قانون پلي کول

١٧ زمری ١٣٩٥ 
د خپرونې ګډونوال وایي، چې افغانستان کې د نورې اسلامي نړۍ په شان یو بشپړ قانون شته چې نوم یې قرآنکریم دی؛ خو وایي، د عدلیې وزارت له خوا نه له جوړ شوي قانون سره به په کورنیو کې شته ستونزې نورې هم راکمې شي. دوی وایي، چې د دې قانون کار ۶۰ سلنه کار خلاص شوی او پاتې کار به یې هم ډېر ژر بشپړ شي او ملي شورا ته به د تصویب له پاره ولیږل شي. د خپرونې ګډونوال همدا راز زیاتوي، چې د دې قانون په پلي کېدو سره به ډېرې ستونزې ختمې شي.

د غږیز پیغام شمېره:۰۷۹۶۳۰۸۰۰۰

لنډ لیکلی پیغام په دې شمېره پرېږدئ:   ۰۷۹۶۸۰۴۸۰۴

فیسبوک:  facebook.com/sw989.fm