يک‌شنبه / ١٣٩٧ / تله - ١ / ٢٠١٨ کال / سپتمبر - ٢٣

د بشري مرستو په رسولو کې د مدني ټولنو رول

٢١ مرغومی ١٣٩٤ 
په دې خپرونه کې د بشري مرستو په رسولو کې د مدني ټولنو د رول په هکله خبرې شوي، دا چې مدني ټولنې څنګه کولی شي د بشري مرستو په رسولو کې خپل رول ولوبوي؟ د مدني ټولنو ځېنې فعالان وایي، چې مدني ټولنې د بشري مرستو په رسولو کې د څارونکي رول لري. 

د غږیز پیغام شمېره:۰۷۹۶۳۰۸۰۰۰

لنډ لیکلی پیغام په دې شمېره پرېږدئ:   ۰۷۹۶۸۰۴۸۰۴

فیسبوک:  facebook.com/sw989.fm