دوشنبه 2 ميزان|مهر 1397 برابر با 24 سپتمبر 2018

قانون منع خشونت در برابر زنان چرا از کد جزا حذف شده است؟

١٨ سرطان|تیر ١٣٩٧ 
سیدجعفر مصباح: ما یکی قوانین عام داریم و یکی قوانین خاص، جمع‌کردن بین قانون عام و خاص بعضی اوقات مشکل است، احتمال زیاد همین است که قانون منع خشونت علیه زنان، یک قانون خاص است و شرایط خاصی دارد و سختگیری‌های زیادی پیش‌بینی شده باشد، به همین دلیل استثنا شده، در حالی که نباید استثنا شود. ما وقتی چیزی را به نام کد جزا ترتیب می‌کنیم، باید تمام قوانین جزائی شامل آن شود، ولی به هر صورت فکر می‌کنم احتمال بیشتر همین است که جزاهای پیش‌بینی‌شده اختصاصی‌تر و سخت‌تر در نظر گرفته شده است.

عادله بهرام، رئیس حزب جمهوری‌خواهان افغانستان: قانون منع خشونت در برابر زنان از قوانین جنجالی بوده است که در شورای ملی موافقت‌ها و مخالف‌های شدید خودش را داشت. «یک مسأله را هم باید قبول کرد، هر موضوع که در ارتباط به زنان باشد چه در سطح دولتی و خانوادگی، بسیار عادی گرفته می‌شود. در قسمت جداشدن کد جزا از قانون منع خشونت علیه زنان، فعالان حقوق زنان نیز تلاش‌های زیادی کردند که این کد را از قانون جدا شده و شامل قوانین جزایی کشور باشد تا هر فردی که مرتکب خشونت در برابر زنان می‌شود مجازات گردد.»
باید قبول کرد که در افغانستان قوانین زیادی وجود دارد که همه روی کاغذ باقی مانده و تا زمانی که ارادۀ قوی برای تطبیق آن وجود نداشته باشد، هیچ قانونی در هیچ سطحی مفید واقع نخواهد شد.

اورانوس برنا فعال مدنی: من منحیث یک بانو و شهروند افغانستان نگران عدم درج قانون منع خشونت علیه زنان در کد جزا هستم، به نظرم اگر این قانون درج نشود، یک روز این قانون را ملغا اعلان می‌کنند و خشونت علیه زنان افزایش خواهد یافت

شماره پیامک: 0796804804

شماره پیامگیر: 0796308000