چهارشنبه 4 ميزان|مهر 1397 برابر با 26 سپتمبر 2018

نقش رسانه‌ها در تشویق و آگاهی‌دهی برای ثبت‌نام رأی‌دهندگان چه‌قدر موثر است؟

١٨ سرطان|تیر ١٣٩٧ 
غزالان کوفی، رهبر نوظهور جامعۀ مدنی: «رسانه نه‌تنها در انتخابات بلکه در تمام عرصه‌های سیاسی و اجتماعی نقش برجستۀ آگاهی‌دهی را دارند. رسانه‌های تصویری و شنیداری هر کدام به نوبۀ خود نقش به سزایی دارند، اما نقش رسانه‌های همگانی مانند فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی نیز ارزنده است. با این حال، یک نکته را نباید فراموش کرد که از رسانه‌های همگانی تنها قشر باسواد استفاده می‌کنند و به آن دسترسی دارند. اگر مشخصاً در مورد کارزارهای فیسبوکی در آستانۀ برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی صحبت کنیم، باید گفت که گروه‌های خاصی دنبال این فعالیت‌هاند و درصدی زیاد عقده‌های شخصی افراد است که از روندهای انتخاباتی دلسردند و دوست ندارند به این روند بپیوندند و از حق رأی‌شان استفاده کنند.»

پیمان نظامی فعال رسانه‌یی می‌گوید: «بیایید مثبت‌نگر باشید و هر پدیده را اول از دید مثبت نگاه کنید.» به باور نظامی، افرادی که کارزارهای انتخاباتی که در رسانه‌های همگانی راه‌اندازی شده است را تحریم می‌کنند، به معنای این است که همان شمار افراد با سرنوشت و آیندۀ خودشان جفا می‌کنند. جوانان نباید به عقب برگردند، اگر در انتخابات‌های پیشین تخلف و تقلب صورت گرفته، مربوط به گذشته است و باید همه آینده‌نگر باشند.

او می‌گوید: «برای این که یک انتخابات نسبتاً شفاف و عادلانه داشته باشیم، باید در رسانه‌های اجتماعی برای آگاهی‌دهی مردم کارزارهای مثبت راه‌اندازی شود تا مردم برای شرکت در انتخابات و استفاده از حق رأی‌شان تشویش شوند.»

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیامگیر: 0796308000