دوشنبه 2 ميزان|مهر 1397 برابر با 24 سپتمبر 2018

چرا فمینیسم را نقد می‌کنند؟ آیا این سیاست در نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان کاربرد دارد؟

٥ ثور|اردیبهشت ١٣٩٧ 
عبدالسمیع دره‌یی می‌گوید: فمینیسم جریانی حق‌طلبانه و عدالت‌خواهانه برای زنان است که از آمریکا آغاز شده و در فرانسه به اوج رسیده و امروز به یکی ازجنبش‌های مهم دنیا برای حق‌خواهی زنان مبدل شده است. این پدیده در گذشته نیز وجود داشت، اما امروز بیشتر به پخته‌گی رسیده است.
اما در افغانستان به دلیل رسم و رواج‌های ناپسند و همچنان تعبیرهای مختلف و آموزه‌های دینی، فمینیسم بنیادی نشده است. اگرهمین رسم و رواج‌های ناپسند وجود داشته باشد و با گذشت زمان پررنگ‌تر شود، نمی‌توانیم پیشرفت قابل توجهی داشته باشیم.

عادله بهرام، رئیس حزب جمهوری خواهان افغانستان و مدافع حقوق زنان می‌گوید: فمینیسم، مبارزه برای برابری و حقوق مساوی زنان است. به گفتۀ او، این  پدیده به صورت درست تشریح نشده و سبب بی‌ثباتی در افغانستان می‌شود مانند مفهوم دموکراسی که تا مردم در مورد آن شناخت پیدا کردند، تعبیرهای متفاوتی از آن شد، اما حقیقت بعد مشخص شد که دموکراسی یعنی چه؟ فمینسیم هم همین‌گونه است، شمار زیادی از مردم بدون شناخت و درک درست از اصل واژه آن را بد توصیف می‌کنند. اگر یک مرد در خانوادۀ خود دیکتاتور باشد، در بیرون از خانه برای دفاع از حقوق زنان داد فریاد می‌زنند، نمی‌توان گفت که این فرد فیمینست است. پس نیاز داریم در مورد هر پدیده‌یی اول آگاهی کسب کرده و سپس قضاوت کنیم.

محمدرضا ابراهیم، استاد دیپارتمنت جامعه‌شناسی دانشگاه بامیان در این باره چنین می‌گوید: جنبش‌هایی که ادعای حقوق زنان را در افغانستان دارند، از تجربۀ کمی برخوردارند. طی ۱۷ سال گذشته اصول و مبانی فکری را مستقیماً از غرب وارد کرده و می‌خواهند این اصول را با سیستم افغانی برابر کنند، اما فمینیسم زمانی در جامعه یا محیط جا باز می‌کند که شباهت‌ها و همگرایی‌ها بین اصول فمینیسم و ویژگی‌های ساختار در محیط وجود داشته باشد.

فاطمه خاوری می‌گوید: ما فمینیسم اسلامی نداریم و دین اسلام یک دین مردانه است و اکثر ادیان ضمیری که برای خدا استفاده می‌کنند ضمیر مردانه است و دین اسلام در تقابل با فمینیسم قرار می‌گیرد، در خیلی از موارد حقوق زنان در اسلام نقض شده، مثلاً حق طلاق، مالکیت، کار برای زنان در نظر گرفته نشده است.

شماره پیامک: 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000