يک‌شنبه 1 ميزان|مهر 1397 برابر با 23 سپتمبر 2018

پدیدۀ زباله‌گردی در افغانستان در حال گسترش است؛ در این رابطه چه کسانی مسئول هستند؛ دولت یا مردم؟

٥ ثور|اردیبهشت ١٣٩٧ 
عبدالجلیل سلطانی، سخنگوی شهرداری کابل: «شهرداری کابل، نهاد خدمات‌رسان است و جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر یکی از وظایف این نهاد شمرده می‌شود.»
اما این که زباله‌گردی افزایش یافته، ارتباط مستقیمی با شهردای ندارد. به گفتۀ آقای سلطانی، این موضوع ممکن است در آینده نگران‌کننده باشد.

عبدالصبور قادری، فعال مدنی می‌گوید: «فقر اقتصادی عامل اصلی افزایش پدیدۀ زباله‌گردی در افغانستان است. اما مردم در زمینۀ زباله‌ها مقصرند، چون زباله‌های منزل را به بیرون انتقال می‌دهند، اما در جای مناسبی نمی‌اندازند و همین امر زمینۀ زباله‌گردی را مساعد می‌کند.» او تأکید می‌کند که از وظیفۀ عمدۀ هر شهروند حفظ فرهنگ شهرنشینی است.
به گفتۀ آقای قادری، دولت مسئولیت دارد که این وضعیت را کنترل کند.

نعیم عزیزی، سخنگوی شهرداری هرات می‌گوید: «جمع‌آوری زباله‌ها از خانه‌های مسکونی با تفاهم شهرداری به بخش خصوصی سپرده شده است.
این بخش هر هفته  در بدل جمع‌آوری زباله‌ها، از هر خانه‌ 30 افغانی دریافت می‌کند.
قراراست سال آینده تفاهمی میان شهرداری و بخش خصوصی به امضا برسد تا این شرکت‌ها این پول را به صورت مستقیم از خانه‌ها دریافت نکنند و این مبالغ از طرف شهرداری به شرکت‌های خصوصی پرداخت شود.

شمارۀ پیامک: 0796804804

شمارۀ پیام‌گیر: 0796308000