چهارشنبه 4 ميزان|مهر 1397 برابر با 26 سپتمبر 2018

نشست وارسا، تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی و اصلاحات نظام انتخاباتی

٧ قوس|آذر ١٣٩٦ 
نعیم اصغری، مسؤول نهاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان: با گذشت 2 سال تاکنون گامی عملی برای اصلاحات برداشته نشده و این خود می‌رساند که ارادۀ قاطع سیاسی برای اصلاح نظام انتخاباتی در حکومت وحد ملی وجود ندارد.

پیش از برگزاری نشست‌های مهم جهانی حکومت افغانستان یک سلسله اقدامات را روی دست می‌گیرد و پس از آن کدام کار عملی نمی‌شود.

مبین‌الله ایماق: سران حکومت وحدت ملی تاکنون به هیچ وعده‌اش نه در عرصۀ نشست‌های جهانی و نه هم در بخش اصلاحات انتخاباتی عمل کرده است. تنها برای حضور در نشست‌های جهانی برخی کارهای سمبولیک را انجام می‌دهند و گام‌های عملی به گونۀ مطلوب برداشته نمی‌شود.

شینکی کروخیل: من با گفته‌های دو برادر خود زیاد موافق نیستم، سران حکومت وحدت ملی در بارۀ آوردن اصلاحات تعهداتی وجود دارد و اختلافات هم وجود دارد و تا هماهنگ شدن آنان به زمان نیاز است. درست نخواهد بود که تمامی مشکلات را به حکومت نسبت دهیم.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000