چهارشنبه 4 ميزان|مهر 1397 برابر با 26 سپتمبر 2018

نقش و نیاز شناس‌نامه‌های الکترونیکی در انتخابات

٧ قوس|آذر ١٣٩٦ 
یوسف رشید: رییس جمهور منحیث کسی که آرای تمام مردم افغانستان را با خود دارد باید منافع ملی را در نظر  داشته و کوشش نماید تا پروسۀ توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی بیش از این با تاخیر روبه‌رو نشود. چرا که به درازاکشیدن توقف توزیع شناس‌نامه‌ها به تعداد مخالفان و موافقان می‌افزاید. شناس‌نامه‌های الکترونیکی کاربرد در تمامی بخش‌ها دارد و در انتخابات نیاز اساسی آن حس می‌شود. بدون شناس‌نامه‌های الکترونیکی در انتخابات پیش‌رو شمار دقیق رأی دهنده‌گان روشن نخواهد شد.

حاجی محمد عبده:  توزیع شناس‌نامه‌های برقی نه تنها در سلامت انتخابات، بل‌که برای ده‌ها موارد دیگر ضروری‌ست و خوب است که این روند از همین حالا آغاز شود.

توزیع این شناس‌نامه‌ها، ترتیب لیست رأی دهنده‌گان، و باطل ساختن بیش از هشت میلیون کارت رأی‌دهی جعلی از گزینه‌های‌ست که می‌تواند در شفافیت انتخابات کمک کند. توقف این روند هیچ مبنای قانونی ندارد و تنها دلایل سیاسی متوقف شده است.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000