يک‌شنبه 1 ميزان|مهر 1397 برابر با 23 سپتمبر 2018

کارایی ایجاد شورای مبارزه با فساد اداری در محو فساد

٧ قوس|آذر ١٣٩٦ 
رحمت‌الله بیژن‌پور: خوش‌بختانه رییس جمهور ارادۀ مبارزه با فساد را دارد، اما شمولیت تمامی ارکان نظام در کمیسیون یا شورای عالی مبارزه با فساد اداری، عجیب و غریب است.

اگر اراده‌یی برای مبارزه با فساد اداری وجود داشته باشد، اداره مبارزه با فساد، ارگان‌های محلی، کمیسیون اصلاحات اداری و سایری نهادهای کافی‌ست. در کمیسیونی که رییس جمهور، رییس اجرایی، معاون دادستانی کل، قاضی‌القضات و یازده نهاد دیگر دولتی شامل است. بزرگ‌ترین نگرانی این است که بیشتر نهادهای شامل در این کمیسیون متهم به فساد هستند، مبارزه با کی صورت گیرد؟ این ساختار برای من قابل درک و توجه نیست.

آصف فیاض: مبارزه با فساد دو بُعد دارد یکی بُعد قانون و حقوق است که متوجه دادستانی کل است و بُعد دیگر آن نهادهاست که باید همکاری کنند. کار اجرایی مبارزه با فساد اداری وظیفۀ دادستانی کل و دادگاه کل است.

شورای که ساخته شده است باید راه‌کار درست برای مبارزه با فساد را ترسیم کند و این شورای از سوی تمامی نهادها باید حمایت شود. اما بحث‌های دیگر مبنی بر این است که ساختن این شورای به معنای ساختن نهاد موازی با دادستانی کل است و ساخت نهاد موازی مشکل را حل نمی‌کند. حمایت سیاسی و تقویت دادستانی کل و دادگاه عالی  می‌تواند در بخش مبارزه با فساد موثر تمام شود.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000