دوشنبه 2 ميزان|مهر 1397 برابر با 24 سپتمبر 2018

حضور زنان در نهادهای عدلی و قضایی

٧ قوس|آذر ١٣٩٦ 
آصف فیاض: فعلأ در شورای عالی دادستانی کل، بانو قدسیه نیازی حضور دارد و ما در سطح پست‌های دادستانی‌های مسلکی در سطوح مختلف دادستانی داریم. نظر به جمعیت نصف جامعه زن است، اما حضورشان در تمامی‌ اداره‌ها به 50 درصد هم نمی‌رسد.

در دادستانی کل حضور نسبی بانوان را داریم یعنی در مرکز و ولایات نزدیک به 350 زن را با خود داریم.

لیلا جعفری :  وقتی من برای حل مشکل بعضی از خانم‌ها به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کردم از جمله یکی از ریاست‌های که بنام منع خشونت علیه زنان است به یک‌باره‌گی متوجه شدم که به جز یک بانوی قاضی دیگر هیچ زنی وجود نداشت.

مبرا فرهنگیار:  من فکر می‌کنم  واقعن در قسمت نهاد‌های عدلی و قضایی حضور زنان کم‌رنگ است و همین که امروزه به پرونده‌های زنان رسیده‌گی نمی‌شود و به شکل سر پوشیده باقی مانده اند، علتش این است که زنان از جنس خود در آنجا کسی را ندراند.

شکبۀ زنان همواره تلاش کرده که ما چه‌گونه از طریق دادخواهی بتوانیم حضور زنان را در مراکز عدلی و قضایی بیشتر بسازیم تا خانم‌های که در آن مراکز مراجعه می‌کنند به مشکل‌شان رسیده‌گی شود. در نهادهای عدلی و قضایی حضور زنان فوق‌العاده کم‌رنگ است.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000