دوشنبه 2 ميزان|مهر 1397 برابر با 24 سپتمبر 2018

چقدر فساد اداری در وزارت شهرسازی پی‌گیری شده است؟

٧ قوس|آذر ١٣٩٦ 
رحمت‌الله بیژن‌پور: مشکل اساسی این است که دولت افغانستان یک سره آشفته‌گی و پالش‌های آلوده‌گی با فساد را دارد و به نسبت این که قواعد و قوانین ضوابط اوامر فرصت‌های مناسب اجرایی نشده و به یک نحوی برای تبانی کردن با فساد کمک کرده است.

سیاست معمق فساد از زمان کرزی تا کنون ادامه دارد و هیچ حرکتی مناسب برای مبارزه با فسداد به میان نیامده است. گرفتن فاسد مبارزه با فساد نیست، بل‌که ریشه‌کن کردن فساد است.

نفیسه نعمتی: در گذشته‌ از وجود فساد در وزارت شهرسازی انکار کرده نمی‌توانیم، اما خوش‌بختانه کسانی که به فساد آلوده اند، بازداشت و یا هم تحت تعقیب عدلی قرار دارند.  برای زودودن فساد پروسۀ سی‌بی‌آر راه‌اندازی شده که سبب جلوگیری از فساد می‌شود.

ناصر تیموری:  فعلأ دولت افغانستان نه پالیسی زمین دارد و نه پالیسی شهرسازی دارد و این از مدت چهارده سال گذشته است. اکنون معلوم نیست به وزارت شهرسازی و شهرداری کابل که بلند منزل‌ها در کجا وچه‌گونه وجود داشته باشد و بحث استملاک زمین و قانون آن هنوز در حکومت جدید پاس نشده است.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000