پنج‌شنبه 29 سنبله|شهریور 1397 برابر با 20 سپتمبر 2018

بررسی دستاوردهای حکومت وحدت ملی در حکومت‌داری خوب

٧ قوس|آذر ١٣٩٦ 
استاد شهلا فرید : حکومت‌داری خوب یک سلسله معیارها را با خود دارد، اگر این معیارها صرف روی کاغذ باشد و در عمل استفاده نشود، حکومت‌داری خوب مفهومی ندارد.

سران حکومت وحدت ملی نتوانستند که این معیارها را  تعیین کنند، بل رفتن به سوی عوام‌گرایی. این موضوع آنها را از حکومت‌داری خوب را دور می‌سازند.

استاد جاوید سادات: رنج‌بردن سران حکومت از بحران مشروعیت، توجه به زدوبند‌های سیاسی و تقسیم قدرت، اختلاف دیدگاهای ذات‌البینی و روی‌دست گرفتن برنامه‌های عوام فریبانه سبب شده تا حکومت‌داری خوب نهادینه نشود. تمامی شعارها برای فریب مردم بود و بس.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000