دوشنبه 2 ميزان|مهر 1397 برابر با 24 سپتمبر 2018

نیاز تصویب قانون خانواده در افغانستان

٦ قوس|آذر ١٣٩٦ 
استاد شهلا فرید: مسوده و پیشنویس قانون خانواده پنج سال پیش به وزارت عدلیه ارجاع شده بود، اما به دلیل سیاسی شدن این پیشنویس تصویب نه شده است. تصویب واجرایی شدن این قانون اشدنیاز در کشور است.

استاد جاوید سادات: اختلاف دیدگاهای شماری از مسؤولان دولتی و افراد سبب تأخیر در تصویب و اجرای‌شدن این قانون شده است. اجرایی‌شدن این قانون منافع زیادی را برای خانواده‌ها به ویژه زنان دارد. اما تلاش‌ها تاکنون نتیجۀ نداده است.

بانو فرزانه امین: تصویب این قانون فقط به نفع خانواده‌ها به ویژه زنان و اعضای فامیل است که سهولت‌های زیادی را برای بانوان در پی دارد. تصویب و اجرایی‌شدن این قانون یک نیاز اساسی فامیل‌ها وزنان درکشور است.  دولت به ویژه وزارت عدلیه و وزارت زنان باید در این راستا گام‌های جدی بردارند.

شماره پیامک

0796804804

شمارۀ پیام‌گیر

0796308000