چهارشنبه 4 ميزان|مهر 1397 برابر با 26 سپتمبر 2018

آیا ساخت بلندمنزل‌ها سبب نقض حریم خصوصی همسایه‌ها می‌شود؟

١٨ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
سیدمحمد سامع: وزارت شهرسازی و شهرداری در تمامی ولایت‌های کشور از ارگان‌های استند که تمامی ساختمان‌ها از روی نقشه و معیارهای داده شدۀ آن، ساخته می‌شوند.  آنان بررسی نقشه‌های بلندمنزل‌ها را به دوش دارند.

شفیق بهروزیان: متاسفانه در کل افغانستان به خصوص ولایت هرات برنامۀ معیاری برای ساختمان‌ها وجود نداشته و بیشتر افراد به گونۀ خودسر ساختمان‌های غیرمعیاری ساخته شده که برای دیگر شهروندان و همسایه‌ها مزاحمت می‌کند.

بشیر شیوا: در شهرهرات منزل رهایشی مصؤن نداریم، ما در جای زنده‌گی می‌کنیم که 5 یا 6 منزل به بالای سر ما مثال کسی که مؤظف شده باشد که از ما نظارت کند،ساخته شده است.

از پنجرۀ خانۀ خود ما را نظاره می‌کند، و این چیزی است که رایج شده و پشیمانی‌های بعدی دارد که بسیار خطرناک است.

نجیب زاهد: مردم می‌توانند در حدود شرعی و همگام با تمدن در کنار بلند منزل‌های همسایه راحت زنده‌گی کند. اگر همسایه سوی آن‌ها می‌نگرد،گناه بر اوست، ولی تقاضای زمان است که بلندمنزل ساخته شود و هیچ مغایرت با دین اسلام ندارد. نباید همه زمین های زراعتی را برای خانه سازی اختصاص بدهیم، چون در آینده مردم با قلت مواد خوراکی مواجه می‌شوند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000