دوشنبه 2 ميزان|مهر 1397 برابر با 24 سپتمبر 2018

تأثیرات جنگ بر زنانی که در مناطق جنگ‌زده زنده‌گی می‌کنند

١٨ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
فوزیه حمیدی: قانون آزار و اذیت علیه زنان تصویب شده و مشکلات زنان پیگیری می‌شود.

لطیفه سلطانی: کمسیون حقوق بشر در این عرصه کار می‌کند. چهار کنوانسیون در رابطه به حقوق زن موجود است و جنگ تأثیر بالقوه بالای زنان دارد.  زنی که شوهرش را در جنگ‌ها از دست می‌دهد با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شود، ناگزیر است کودکش کارهای شاقه را انجام دهد. در صورتی که امنیت تأمین شود نظارت خوب از وضعیت زنان در گوشه‌های دور دست افغانستان می‌شود.

راضیه محمدی: جنگ روح و روان زن را تخریب می‌کند و نمی‌تواند اولاد درست تربیت کند که در نتیجه جامعه آسیب می‌بیند. هر زن از دردی که به مردهای خانواده چون پدر، برادر، شوهر، فرزند و ... می‌رسد و یا هم در جنگ‌ها آنان را از دست می‌دهند، به بیماری روانی گرفتار می‌شود. راه‌حل این مشکل آگاهی‌دهی و روان درمان است.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000