پنج‌شنبه 29 سنبله|شهریور 1397 برابر با 20 سپتمبر 2018

روستاگریزی و تأثیرات آن بر فضای شهر کابل

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
حکمت: افزایش نفوس و هجوم‌آوردن روستانشینان به شهرها، محیط‌زیست را آلوده کرده و شهروندان را با کمبود امکانات نیز روبه‌رو کرده است. از سویی هم شهروندان یک سری نیاز‌هایی دارند که زباله این امکانات محیط را آلوده می‌سازد  و  راه‌بندی و ازدحام نیز از تأثیرات هجوم‌آوردن روستانشینان به شهرهاست.

نیلوفر لنگر: ما در ده سال گذشته کمتر از 15 درصد شهرنشین داشتیم، اما اکنون این رقم به 22 درصد رسیده و احتمال می‌رود تا 20 سال آینده این رقم به 50 درصد برسد.

جلیل سلطانی: روستاگریزی باعث ازدیاد نفوس شده و تأثیرات مشخص بر شهر کابل داشته که ما مصداق‌های آن را بر بخش‌های مختلف از جمله استفاده از منابع، اسکان و آلودگی هوا می‌توانیم بیبینیم.

سانچارکی: بیکاری، فقر، عدم آشنایی با فرهنگ شهرنشینی خود می‌تواند مشکلات جدیدتر و پیچیده‌تری دیگیری را به وجود بیاورد.

همدرد: وظیفه فعالان جامعه مدنی اطلاع‌دهی و منسجم ساختن مردم است که در این پروسه برای زنده‌گی در روستاها نقش ایفا کنند و برنامه‌های متعدد آموزشی گرفته شود

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000