دوشنبه 2 ميزان|مهر 1397 برابر با 24 سپتمبر 2018

چرا نصاب درسی مدارس دینی کشور بروز نمی‌شود؟

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
منصور: اگر می‌خواهیم جهان را دگرگون کنیم، نخست باید خود را دگرگون کنیم و این کار بدون تغییر ذهنیت و باروهای دینی ناممکن است. چون همه امور زنده‌گی را تعیین می‌کند و بدون اصلاح دیدگاه دینی خود ما قدمی به پیش گذاشته نمی‌توانیم.

مبلغ: نهادهای دینی به این هدف ایجاد شده‌اند تا بخشی از مشکلات مردم را حل کنند. اما با توجه به شرایط جدید این نهادها نتوانسته‌اند که خود را هم‌پا با تغییرات جدید و مدرن بسازند.  

مجیب مهرداد، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی: نصاب تعلیمات اسلامی مورد تأیید علمای جهید کشور و شورای علما است. زمانی که این نصاب تهیه شد و استاد ربانی، آقای محسنی و سایر علمای کشور این نصاب را بررسی کردند و مورد تأییدشان است.

عرب: یک کمیسیون توظیف شده است و استادان و دانشمندان کار می‌کنند و تصمیم دارند تا نصاب واحد برای مدارس دینی و  مساجد ایجاد شود.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000