چهارشنبه 28 سنبله|شهریور 1397 برابر با 19 سپتمبر 2018

پروندۀ فرخنده چه زمانی بسته خواهد شد؟

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
ملکزاده: ما عدالت می‌خواهیم، آنچه عدالت است باید تأمین شود و پروندۀ فرخنده جنبۀ سیاسی پیدا کرده است. این وضعیت برای ما هم سوال برانگیز است.

نجلا راحل: پروندۀ فرخنده در قسمت 8 نفر نقض شده و در قسمت سایر افراد حکم صادر کرده و نهایی شده است.

شهلا فرید: پس از این‌که پرونده به دادگاه سپرده شد، قضیه رنگ‌وبوی سیاسی گرفت. جای تأسف است که هنوز هم در قسمت مجرمان پروندۀ فرخنده حکم صادر نشده و یا هم ما اطلاعی نداریم.

کبرا رضایی: وزارت زنان این پرونده را به گونۀ جدی پیگیری میکند.

سجیه یارمل: بی‌توجهی به پروندۀ فرخنده می‌تواند روند مبارزه با خشونت را کاملن نابود کند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000