چهارشنبه 28 سنبله|شهریور 1397 برابر با 19 سپتمبر 2018

چرا برخی از شهرونان به حقوق بشر و مفاهیم حقوق بشری بد بین اند؟

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
محمودی: برخی از نهادهای مخالف آزادی و حقوق مردم در افغانستان تلاش کرده‌اند که علیه حقوق بشر تبلیع کنند، اما این تبلیغات هیچ‌گاهی کارساز نبوده، چون حقوق بشر حقوق اساسی مردم است.

لعل: من از تمامی ملا امامان می‌خواهم تا در کنار این‌که در رابطه به حق‌الله صحبت می‌کنند، در بارۀ حق‌العبد نیز صحبت کنند.

نظری: من فکر نمی‌کنم که همه مردم نسبت به حقوق بشر و مفاهیم حقوق بشری بدبین باشند، اما سطح پایین سواد و آگاهی در مورد حقوق بشر سبب شده که نسبت به حقوق بشر بدبین باشند. رسانه‌ها، نهاد‌های مدنی و ملا امامان می‌توانند در زمینۀ معرفی حقوق بشر به مردم کمک کنند.

زهرا یگانه: آگاهی‌دهی در مورد حقوق بشر مشکل وجود داشته است.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000