دوشنبه 2 ميزان|مهر 1397 برابر با 24 سپتمبر 2018

آیا واقعأ میزان فساد در کشور کاهش یافته است؟

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری: تمامی قرار دادها در جلسۀ تدارکات مورد بررسی قرار می‌گیرد و در قراردادهای مهم از جمله قراردادهای وزارت دفاع ملی تغییرات خوب آمده است.

فرخ سیر: در سال گذشته تمامی اعضای کابینه، والی‌ها و معین‌ها دارایی‌های‌شان ثبت شده است. تا کنون بیش از 22 پروسۀ کاری ساده‌سازی شده است.

رضایی: وحدت ملی در چند عرصۀ مشخص دستاوردهای داشته که توانسته در کاهش میزان فساد در کشور موثر باشد.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000