چهارشنبه 28 سنبله|شهریور 1397 برابر با 19 سپتمبر 2018

روستاگریزی چه تأثیراتی بر فضای شهری برجا می‌گذارد؟

٢٩ حمل|فروردین ١٣٩٦ 
روستانشینان کشور در جریان سالیان پسین روستا‌ها را به گونۀ بی‌پیشینه ترک می‌کنند و به شهر‌ها رو می‌آورند. این موضوع باعث خالی شدن روستا‌ها و افزایش جمعیت شهرها شده است و تأثیرات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیز بر شهر و روستا برجا گذاشته است. اما همواره بیشتر شهروندان از تأثیرات این پدیده بالای فضای شهری سخن گفته‌اند و آمدن روستانشینان را یکی از عوامل خراب شدن فضای شهری دانسته‌اند.

بنابرین ما خواستیم در این برنامه عوامل روستاگریزی و تأثیرات این پدیده را بالای فضای شهری مورد بحث قرار دهیم.

شما هم می‌توانید نظرات و پیشنهادات‌تان را از این راه‌ها با ما شریک کنید:

شماره پیامک: 0796804804

شماره پیامگیر: 0796308000

و فیسبوک سلام‌وطندار: salamwatandar