دوشنبه 2 ميزان|مهر 1397 برابر با 24 سپتمبر 2018

چرا شیوه‌های درسی مدارس دینی به‌روز نمی‌شوند؟

١٠ حمل|فروردین ١٣٩٦ 
همزمان با رشد علوم نوین، بسیاری از روشنفکران روحانیون را مورد انتقاد قرار داده‌اند و این پرسش را مطرح کرده‌اند که چرا شیوه‌های درسی مدارس دینی به‌روز نمی‌شوند و چرا محتوای درسی این مدارس با علوم نوین همگام نیستند؟

ما در برنامۀ کنونی پاسخ این پرسش را بسط و گسترش داده‌ایم.

برای ارتباط و شریک ساختن نظرات و انتقادات خویش با برنامۀ نگاه نو از این راه‌ها استفاده کنید:

شماره پیامک: 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000

و فیسبوک سلام‌وطندار: salamwatandar