چهارشنبه 4 ميزان|مهر 1397 برابر با 26 سپتمبر 2018

چرا پروندۀ فرخنده نهایی نمی‌شود؟

٧ حمل|فروردین ١٣٩٦ 
فرخنده دو سال پیش در مقابل زیارت شاه دوشمشیره به اتهام سوزاندن قرآن مجید توسط افراد خشمگین مورد لت‌وکوب قرار گرفت و سوزانده شد. قضیۀ وی دادگاهی شد؛ اما با گذشت زمان مشخص نشد که چرا این پرونده پایانی ندارد. اکنون پرسش این است که آیا عاملان قتل فرخنده به سزای اعمال‌شان رسیده‌اند یا خیر؟

در برنامه کنونی این موضوع را پیگیری کرده‌ایم.

از این راه‌ها با ما در ارتباط  باشید و دیدگاه‌های‌تان را با ما شریک کنید.

شماره پیامک: 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000

و فیسبوک سلام‌وطندار: salamwatandar