سه‌شنبه 3 ميزان|مهر 1397 برابر با 25 سپتمبر 2018

چرا شماری از شهروندان نسبت به مفاهیم حقوق بشری بدبین‌اند؟

٧ حمل|فروردین ١٣٩٦ 
بار‌ها در مناطق مختلف شهروندان را دیده‌ایم که حقوق بشر را به تمسخر گرفته‌اند و حتا دشنام داده و آن را پدیده‌ای وارد شده از غرب دانسته‌اند. اما چرا شهروندان نسبت به واژۀ حقوق بشر بدبین هستند؟ و از چه مجرا‌هایی ممکن است در زمینۀ مفاهیم حقوق بشری به شهروندان آگاهی‌رسانی شود؟

در این برنامه پاسخ این پرسش‌ها را دنبال کرده ایم.

شما نیز می‌توانید از این راه‌ها نظرات و پیشنهادات‌تان را با ما شریک کنید.

شماره پیامک: 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000

و فیسبوک سلام‌وطندار: salamwatandar