سه‌شنبه 3 ميزان|مهر 1397 برابر با 25 سپتمبر 2018

فرایند کار کمیته گزینش در انتخاب افراد چگونه است؟

١٠ قوس|آذر ١٣٩٥ 
مهمانان: صغرا سعادت سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان و رحمت‌الله صالحی مسوول برنامه‌های بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان

صغرا سعادت: ایجاد کمیته گزنیش یک گام مثبت برای اصلاحات انتخاباتی است و امیدواریم که این کمیته بر اساس خواست مردم افغانستان و نهادهای ناظر انتخاباتی بتواند افراد شایسته را گزینش کند. 

رحمت الله صاحلی: ما منحیث نهاد ناظر نقاط ضعف و قوت را در کارکرد کمیته گزینش یافته ایم و به نظر ما از لحاظ مقایسهیی با وجود ضعف‌های فراوان روند کارش نسبت به گذشته بهتر شده است.