دوشنبه 2 ميزان|مهر 1397 برابر با 24 سپتمبر 2018

جوانان با ایجاد برنامه‌های مدنی، فرهنگ صلح‌دوستی را ترویج می‌کنند

١٦ عقرب|آبان ١٣٩٥ 
زینب حیدری تیاتریست: ما با ایجاد این برنامه‌ها می‌خواهیم نشان دهیم که نسل امروز افغانستان نسل جنگ نیست؛ بل‌که همه می‌خواهند که در یک فضای صلح‌آمیز زندگی کنند. جوانان امروز همه خواهان صلح هستند؛ اما این‌که چه‌گونه صدای‌شان را بلند کنند و از کدام وسیله استفاده کنند، برای‌شان زمینه مساعد نیست.

بصیر احمد علی‌زاده تیاتریست: به عنوان یک شهروند مسوولیت داریم که در این راستا تلاش کنیم و برای دیگران نشان دهیم که مردم افغانستان به خصوص نسل جوان تشنه صلح هستند.

طیبه موسوی تیاتریست: برای دست یافتن به صلح دایمی باید ذهنیت مردم از طریق راه‌اندازی برنامه‌های مدنی جوانان تغییر کند.