چهارشنبه 4 ميزان|مهر 1397 برابر با 26 سپتمبر 2018

تصویب طرح تک کرسی شدن انتخابات در کشور راهکارها و چالش‌ها

٥ عقرب|آبان ١٣٩٥ 
مهمانان: آصف آشنا فعال سیاسی، حشمت رادفر مشاور مطبوعاتی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی و نعیم اصغری مسوول دفتر فیفا

آصف آشنا: جای تاسف است که پس از تلاش‌های پیگیری که از سوی کشورهای کمک کننده و جامعه جهانی برای نهادینه شدن و تحکیم دموکراسی در افغانستان صورت گرفت، حکومت به دست یک حلقۀ تمامیت‌خواه قرار گرفت. حلقه‌یی که هیچ چیز را به رسمیت نمی‌شناسد و تمامی فکرش مهندسی کردن روندهای دموکراتیک است.

نعیم اصغری: این طرح درعمل قابل تطبیق نیست و تطبیق این طرح نه از توان حکومت وحدت ملی بر خواهد آمد و نه کمیسیون انتخابات کاری از پیش خواهد برد.

 حشمت رادفر: این طرح مشکلات زیادی دارد. در کل طرح قانون انتخابات به خاطر وقت‌کشی است.