دوشنبه 2 ميزان|مهر 1397 برابر با 24 سپتمبر 2018

موثریت، اهمیت و نقش شناس‌نامه‌های الکترونیکی در شفافیت و سلامت انتخابات

٢٨ سرطان|تیر ١٣٩٥ 
نگاه نو

گزارش برنامۀ بیست‌ویکم

عنوان

موثریت، اهمیت و نقش شناس‌نامه‌های الکترونیکی در شفافیت و سلامت انتخابات

تاریخ تولید: 17/7/2016

تاریخ نشر: 19/7/2016

زمان برنامه : 29 دقیقه و 52 ثانیه

منابع تحقیق

وب‌سایت‌های جامعۀ مدنی، دست‌نامه‌ها و مقاله‌ها

مهمانان

حاجی محمدعبدوه، عضو مجلس نماینده گان و رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس، یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پرسش‌های کلیدی

نقش شناس‌نامه‌های الکترونیکی در روند انتخابات چه‌گونه است و از کدام نوع کارت‌ها باید برای شفافیت در انتخابات استفاده شود؛ کارت‌های رأی‌دهی گذشته، جدید و یا شناس‌نامه‌های الکترونیکی؟

شناس‌نامه‌های الکترونیکی چه اندازه به شفافیت روند انتخابات کمک می‌کند؟

دلیل این که این شناس‌نامه‌ها هنوز توزیع نشده چیست؟

شناس‌نامه‌های الکترونیکی به جز در انتخابات دیگر چه کارایی‌یی دارد؟

دید نهادهای ناظر انتخاباتی به توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی چیست؟

پیامدهای توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی کدام‌ها اند؟

نظریات مهمانان:

حاجی محمد عبده: «توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی نه تنها به سلامت انتخابات لطمه می‌زند بلکه برای ده‌ها مورد دیگر نیز ضروری‌ست، وخوب است که این روند از همین حالا آغاز شود. توزیع این شناس‌نامه‌ها، ترتیب فهرست رأی‌دهنده‌گان، و باطل‌کردن بیش از هشت میلون کارت رأی‌دهیِ جعلی از گزینهه‌هایی است که می‌تواند در شفافیت انتخابات کمک کند. توقف این روند هیچ مبنای قانونی ندارد و صرف به دلایل سیاسی توقف یافته است.»

یوسف رشید: «رییس جمهور من‌حیث کسی که آرای تمام مردم افغانستان را با خود دارد، باید منافع ملی را در نظر بگیرد و کوشش کند روند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی بیش از این با تأخیر مواجه نشود، زیرا دوام توقف توزیع این روند به تعداد مخالفان و موافقان می‌افزاید، شناسنامه‌های الکترونیکی موارد استفاده در سایر عرصه‌ها را دارد و در انتخابات نیز به توزیع آن یک نیاز اساسی‌ست، در غیر آن، در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری شناخت دقیق از رأی‌دهنده‌گان وجود نخواهد داشت.»

مصاحبه شونده‌گان در این برنامه

شکیبا یعقوبی، شهروند غزنی

عتیق‌الله دلدار، شهروند کابل

زیبا، شهروند ولایت پروان

عِوض‌علی فرزام، فارغ دانشکدۀ حقوق و روابط بین‌الملل کابل

نتیجه بحث:«توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی نه تنها برای سلامت و شفافیت انتخابات، بلکه در موارد زیاد یک نیاز است، اما در انتخابات الزامی است. به باور أقای محمدعبده روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی بهتر است از همین حالا شروع شود، همچنان به باور این عضو مجلس نماینده‌گان، ترتیب فهرست رأی‌دهنده‌گان و موجودیت در آن در مراکز رأی‌دهی  و ابطال بیش از هشت میلیون کارت رأی‌دهی جعلی در شفافیت انتخابات مهم است. با این وجود رییس جمهور باید منافع ملی را در بالاترین سطح آن در ملاک عمل قرار دهد.»

اشتراک‌کنندۀ دیگر در بحث، آقای یوسف رشید نیز بر توزیع هرچه سریع شناس‌نامه‌های الکترونیکی تأکید کرده و نقش آن را در روند انتخابات، سلامت، شفافیت و سایر موارد دیگر مهم می‌داند. به باور آقای رشید، تأخیر در این روند زمینه را برای سلامت و شفافیت انتخابات، روند اصلاحات و برگزاری انتخابات، تنگ‌تر می‌سازد.»

یادداشت:  این برنامه سه‌شنبه  ساعت 8 و 10 دقیقۀ صبح نشر می‌شود.