پنج‌شنبه 29 سنبله|شهریور 1397 برابر با 20 سپتمبر 2018

ضرورت ایجاد و کارایی مرکز عدلی و قضایی در افغانستان

٢٨ سرطان|تیر ١٣٩٥ 
نگاه نو

گزارش برنامۀ بیستم

عنوان

ضرورت ایجاد و کارایی مرکز عدلی و قضایی در افغانستان

تاریخ تولید: 3/7/2016

تاریخ نشر: 5/7/2016

زمان برنامه : 34 دقیقه و 47 ثانیه

منابع تحقیق: ویبسایت‌های جامعه مدنی، دست‌نامه‌ها و مقاله‌ها

مهمانان برنامه:  آصف فیاض، رییس ارتباطات و مطبوعات دادستانی کل، شهلا فرید، استاد حقوق و علوم سیاسی وعضو رهبری شبکۀ زنان افغان و بانو مسکا افضلی، فعال مدنی

پرسش‌های کلیدی:

چرا دادستانی کل با وجود نهادهای متعدد مبارزه با فساد اداری دیگر اقدام به ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم فساد اداری کرد؟

چقدر برای ایجاد یک چنین مرکزی ضرورت بود؟

این مرکز توانایی پیگیری پرونده‌های بزرگ فساد اداری در کشور را دارد؟

این بهتر نبود که دولت به جای ایجاد این مرکز، نهادهای چون دادستانی کل و دادگاه‌ها را تقویت می‌کرد؟

چقدر باورمند هستید که با ایجاد  این مرکز، فسا اداری در کشور از بین می‌رود؟

آیا ایجاد این مرکز نخستین گام عملی در راستای مبارزه با فساد اداری در کشور خواهد بود؟

دیدگاه مهمانان برنامه:

 آصف فیاض: «مردم افغانستان باید عدالت را به چشم خود ببینند. بحث عدالت، تطبیق قانون و مبارزه با فساد اداری یکی از مشکلات مهم حکومت است، ایجاد این مرکز نخستین و مهمترین گام در راستای مبارزه با فساد اداری است. زمان آن رسیده که متهمین پرونده‌های بزرگ فساد اداری به میز محاکمه کشانده شوند؛ چون که اکنون این افراد دیگر مصونیت ندارند و حمایت‌های سیاسی هم مانع مورد پیگرد قرار دادن آنان شده نمی‌تواند.»

 مسکا افضلی: «هر نهادی که ایجاد می‌شود باید برای مردم پاسخگو باشد، رضایت مردم حاصل شود، نهادهای که پیش از این ایجاده بودند هیچ کارایی نداشته اند. اکنون من با ایجاد چنین مرکزی موافق نیستم.»

استاد شهلا فرید: «برای ایجاد چنین نهادهای به اراده نیاز است و اگر دادستانی کل واقعا بر اساس یک اراده این مرکز را ایجاد کرده است، باید افرادی را که آغشته به فساد نیستند در این مرکز جا دهد. انتظار می‌ورد که این مرکز کارایی خوبی داشته باشد اما مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم فساد اداری نباید که یک ادارۀ موازی باشد و مانند دیگر نهادهای مبارزه با فساد کارایی نداشته باشد.»

مصاحبه شونده‌گان این برنامه:

1 –  ناصر تیموری، فعال مدنی هرات

2 –  جاوید حمیدی،  فعال مدنی بامیان

3 –  مهناز عباد، باشندۀ بلخ

نتیجۀ بحث: فساد اداری به عنوان یک پدیدۀ شوم و ویرانگر در سراسر کشور با قوت خود باقی‌ست و مبارزه با این پدیده یک امر لازمی است.

به باور برخی اشتراک کننده‌گان برنامه، ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم فساد اداری در کشور یک گام مثبت و حرکت نیک است اما مهم این است که این مرکز بتواند گام‌های استوار و عملی را در امر مبارزه با فساد اداری بردارد.

اما شماری دیگری از اشتراک کننده‌گان برنامه به موثریت این مرکز به دیدۀ شک می‌نیگرند و می‌گویند که پیش از این نهادهای این چنینی ایجاد شده بود اما کارایی خوبی نداشتند.

به باور مسؤولان بلند پایۀ دولتی، این مرکز متفاوت‌تر و موثرتر از دیگر نهادها عمل خواهد کرد و این می‌تواند که برای شهروندان امیدوارکننده باشد.

این‌که این مرکز چقدر در راستای مبارزه با فساد اداری موفق خواهد بود، گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.

نوت: این برنامه سه‌شنبه ساعت 8 و 10 صبح نشر می‌شود.