چهارشنبه 28 سنبله|شهریور 1397 برابر با 19 سپتمبر 2018

نقش شورای عالی مبارزه با فساد اداری در امر مبارزه با فساد اداری درکشور

٢٨ سرطان|تیر ١٣٩٥ 
نگاه نو

گزارش برنامۀ نزدهم

نقش شورای عالی مبارزه با فساد در امر مبارزه با فساد اداری در کشور

تاریخ تولید: 15/6/2016

تاریخ نشر: 21/6/2016

زمان برنامه: 34 دقیقه و 40 ثانیه

منابع تحقیق: وبسایت‌های جامعۀ مدنی، دست‌نامه‌ها و مقاله‌ها

مهمانان برنامه: آصف فیاض، رییس ارتباطات و مطبوعات دادستانی کل، رحمت بیژن‌پور، سخنگوی دفتر نمایندۀ فوق‌العادۀ ریاست جمهوری در امور اصلاحات و حکومت‌داری بهتر، ناصر تیمور، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت افغانستان.

پرسش‌های کلیدی:

چقدر به وجود یک چنین شورایی نیاز است؟

ارزیابی شما در مورد نقش این شورا در راستای زدودن فساد گستردۀ اداری در کشور چیست؟

آیا گزینۀ دیگری به جز ایجاد اداره‌های موازی مبارزه با فساد اداری وجود ندارد؟

به باور شما ایجاد شوراها و یا نهادهای مبارزه با فساد، فساد اداری در کشور را از بین خواهد برد؟

در گذشته‌ نهادهای دیگری هم در راستای مبارزه با فساد اداری وجود داشت که کارایی زیادی نداشتند؛ ایجاد شورای عالی مبارزه با فساد چه کمکی به روند مبارزه با فساد خواهد کرد؟

چرا با وجود تأکید سران حکومت و ایجاد نهادهای موازی مبارزه با فساد اداری، باز هم فساد از کشور محو نمی‌شود؟

با چه راهبردی می‌توان اداره‌های دولتی و غیردولتی افغانستان را از وجود فساد اداری پاک کرد؟

نظریات مهمانان:

آصف فیاض: «بعد حقوقی و قانونی مبارزه با فساد اداری به دادستانی کل مربوط می‌شود و نهادهای دیگر باید در این راستا با دادستانی کل و دادگاه عالی همکار باشند. ایجاد شورای مبارزه با فساد اداری و نهادهای موازی مبارزه با این پدیده، روند مبارزه را پیچیده‌تر می‌کند. حکومت به جای ایجاد این گونه نهادها، باید از دادستانی کل و دادگاه عالی در راستای مبارزه با مفسدان حمایت سیاسی قاطع کند.»

ناصر تیموری: «تعهد دولت این بود که در شورای عالی مبارزه با فساد اداری برای نهادهای مدنی و حقوق‌دانان هم سهم می‌دهد، اما دولت پس از یک‌ونیم سال تأخیر برخلاف تعهدات قبلی‌اش این شورا را با عضویت سران حکومتی ایجاد کرد و این شورا برای هیچ‌کسی پاسخگو نیست.»

رحمت بیژن‌پور: «خوشبختانه رییس جمهور ارادۀ مبارزه با فساد را دارد، اما رییس جمهور تمام ارگان‌های دولتی را شامل این شورا ساخته است و این موضع برای من عجیب و غریب به نظر می‌آید. تمام نهادهای دولتی در این شورا عضویت دارند و شماری از این نهادها متهم به فساد اداری هستند و معلوم نیست که با کدام مرجع مبارزه می‌شود. ساختار کنونی شورا برای من قابل درک نیست.»

مصاحبه‌شونده‌گان این برنامه:

1 –  جاوید، عضو جامعۀ مدنی لوگر

2 –  معصومه، باشندۀ غزنی

3 –  مسعود عزیزی، باشندۀ هرات

نتیجۀ بحث: ایجاد شورای عالی مبارزه با فساد اداری که در کنار نزدیک به 12 نهاد موازی دیگر در امر مبارزه با فساد اداری فعالیت می‌کنند، ضروری نبود.  

براساس گفته‌های مهمانان برنامه، این شورا که متشکل از همه نهادهای دولتی به استثنای پارلمان است، مسؤولیت پاسخگویی به هیچ مرجعی را ندارد و به همین دلیل در مورد کارایی این شورا شک و گمانه‌زنی‌ها زیاد است.

مهمانان برنامه تأکید می‌کنند که دولت باید نهادهای عدلی و قضایی را بیشتر تقویت کند تا این نهادها در مبارزه با فساد جدیت و قاطعیت داشته باشند.

یادداشت: این برنامه سه‌شنبه  ساعت 8 و 10 صبح نشر می‌شود.