چهارشنبه 28 سنبله|شهریور 1397 برابر با 19 سپتمبر 2018

نقش جامعۀ مدنی در کمک‌رسانی بشری

٢٢ سرطان|تیر ١٣٩٥ 
نگاه نو

گزارش برنامۀ هفدهم

جامعۀ مدنی و نقش آن درکمک‌رسانی بشری

تاریخ تولید: 11 آگیست 2015-

تاریخ نشر: 18  آگیست – 2015

منابع تحقیق: ویبسایت‌های جامعۀ مدنی ، دست‌نامه‌ها و مقاله‌ها

مهمانان برنامه: بانو لیلا جعفری، فعال مدنی و رییس موسسۀ دفاع از حقوق بشری برای تحکیم صلح افغانستان و محمدایوب نبوی، عضو مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان

پرسش‌های کلیدی:

نقش جامعۀ مدنی در بخش کمک‌رسانی بشری چیست؟

جامعۀ مدنی چه‌گونه می‌تواند در بخش کمک‌رسانی بشری همکاری کند؟

اولویت‌های جامعۀ مدنی در این مورد چیست؟

درحال حاضر نیازمندی‌ها برای کمک‌رسانی بشری در چه سطحی است؟

چه‌گونه می‌شود خدمات بشری بهتری را به مردم ارایه کرد؟

خلاصۀ برنامه:

فُشردۀ دیدگاه‌های مهمانان برنامه:

بانو لیلا جعفری: «جامعۀ مدنی چون که از متن جامعه است، در هرحالتی نسبت به حکومت و دیگر نهادها به مردم نزدیکتر است و به همین منظور در بخش کمک‌رسانی بشری و آگاهی‌دهی به مسؤولان دولتی و نهادهای کمک‌کننده نقش برجسته‌یی دارد.»

محمدایوب نبوی: « کمک‌رسانی بشری به گونۀ مستقیم وظیفۀ جامعۀ مدنی نیست اما نقش هماهنگ‌کننده و آگاهی‌دهی در مورد مشکلات مردم را دارد. گاهی هم نیاز می‌شود که فعالان مدنی در راستای کمک‌رسانی بشری حضور فزیکی دارند و کمک‌ها را به مردم میرسانند؛ ما نمونه‌های زیادی را در کشور داریم که جامعۀ مدنی بصورت مستقیم کمک‌ها را به مردم رساندند. مانند حادثۀ تخار و سروبی.»

نوت: سه‌شنبه  ساعت 8 و 10 صبح نشر می‌شود.