چهارشنبه 4 ميزان|مهر 1397 برابر با 26 سپتمبر 2018

نقش جامعۀ مدنی در تأمین صلح‌وثبات پایدار

٢٢ سرطان|تیر ١٣٩٥ 
نگاه نو

گزارش برنامۀ پانزدهم

نقش جامعۀ مدنی در تأمین صلح‌وثبات پایدار

تاریخ تولید: 14/جولای/2015

تاریخ نشر: 20 /جولای/2015

منابع تحقیق: ویبسایت‌های جامعۀ مدنی، دست‌نامه‌ها و مقاله‌ها

مهمانان برنامه:  صدیق ذلیق، استاد دانشگاه و بانو منیژه راموزی، سخنگوی خط نو و فعال مدنی

پرسش‌های کلیدی

از نظر جامعۀ مدنی چه‌چیزی سبب شده تا مردم افغانستان به صلح‌وثبات دایمی دست نیابند و هر روز شاهد جنگ‌ و خشونت در کشور باشند؟

جامعۀ مدنی تا کنون در روند تأمین صلح در کشور چه‌نقشی داشته است؟

دستاوردهای جامعۀ مدنی در راستای تأمین صلح در کشور چیست؟

جامعۀ مدنی با چه‌کسانی در راستای تأمین صلح در کشور گام‌های بعدی‌اش را خواهد برداشت؟

از نظر جامعۀ مدنی صلح واقعی چه‌گونه تأمین می‌شود؟

راهکارها و راه‌های‌حل‌ بنیادی برای تأمین صلح‌وثبات پایدار در کشور چیست؟

خلاصۀ برنامه

جمع‌بندی دیدگاه‌های مهمانان برنامه:

 استاد صدیق ذلیق:«نقش جامعۀ مدنی در روند صلح ضعیف است و دلیل‌اش این است که جامعۀ مدنی به معنای واقعی‌اش درافغانستان رشد و بالنده‌گی پیدا نکرده و از پایگاه گستردۀ مردمی برخوردار نشده است. همچنان طرف‌های درگیر در افغانستان به جامعۀ مدنی ارزش نمی‌دهند و به آنان اجازۀ حضور در نشست‌های مهمی که در پیوند به گفت‌وگوهای صلح برگزار می‌شود، داده نمی‌شود.»

بانو منیژه راموزی: «از نظر جامعۀ مدنی، صلح واقعی زمانی تأمین می‌شود که شهروندان در این روند ملی (صلح) حضور داشته باشند تا بتوانند خواست‌های خود را بازگو کنند و پاسخ مثبتی از سوی حکومت دریافت کنند.»

نوت: این برنامه سه‌شنبه  ساعت 8 و 10 صبح نشر می‌شود.