چهارشنبه 4 ميزان|مهر 1397 برابر با 26 سپتمبر 2018

نقش جامعۀ مدنی در تأمین حقوق بشری افراد

٢٢ سرطان|تیر ١٣٩٥ 
تاریخ تولید: 2. جولای 2015-

تاریخ نشر: 7  جولای – 2015

مهمانان برنامه:  تیمور حکیمیار رییس بنیاد فرهنگ جامعۀ مدنی افغانستان، آرش بارک رییس نهاد ملی و اجتماعی جوانان افغانستان، لیلا جعفری رییس مطالعات حقوق بشری برای صلح در افغانستان

خلاصۀ برنامه:

تطبیق قوانین، آگاه بودن افراد از حقوق بشری‌شان، محاکمه شدن ناقضان حقوق بشر، وضع قوانین سازنده، تلاش برای رسیدن به حقوق خدادادی و انسانی، نظارت و ارزیابی نهادهای مدنی از تأمین حقوق شهروندان از سوی دولت و رشد فکری جامعه نقش موثر و مهمی در راستای تأمین حقوق بشری افراد در جامعه دارد.