چهارشنبه 4 ميزان|مهر 1397 برابر با 26 سپتمبر 2018

نقش جامعه مدنی در بازتوانی افراد دارای معلولیت

٢٢ سرطان|تیر ١٣٩٥ 
نگاه نو

تاریخ تولید: 21. جون 2015-

تاریخ نشر: 23  جون – 2015

مهمانان برنامه: محمدناصر عیسی فعال مدنی، احمدفواد فروتن عضو موسسه خدمات حقوقی زنان، حامد پویا رییس عمومی نهاد بین‌المللی بازار رسانه‌ها و سلما سفر عضو موسسه خدمات حقوق زنان

خلاصه برنامه:

دولت، نهادهای ملی و بین‌المللی، جامعه مدنی و همه مردم در قبال افراد دارای معلولیت به نوعی مسوولیت دارند. جامعه مدنی به عنوان جامعۀ پویا و آگاه، نقش آگاهی‌دهی و اصلاحی را در قبال افراد دارای معلولیت دارد. رسانه‌های همگانی و دولت نیز مسوولیت دارند تا بیشتر از گذشته برای ایجاد زمینه‌های اشتغال، تحصیل و حقوق برابر افراد دارای معلولیت با سایر افراد جامعه تلاش کنند؛ زیرا با توجه به وضعیت کنونی افراد دارای معلویت در کشور، کارهای بنیادی برای رفاه اجتماعی، اشتغل و کاریابی برای آن‌ها صورت نگرفته است.