يک‌شنبه 1 ميزان|مهر 1397 برابر با 23 سپتمبر 2018

روند اصلاح نظام انتخابات باید چه‌گونه از بن‌بست موجود بگذرد؟

٢٢ سرطان|تیر ١٣٩٥ 
 

تاریخ تولید: 2016 3/2/

تاریخ نشر: 16/2/2016

مهمانان برنامه: استاد رحمت بیژن‌پور آگاه و تحلیل‌گر سیاسی، رحمت‌الله صافی، مسؤول امور انتخاباتی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و محمدایوب شهریار فعال مدنی و عضو مجتمع جامعه مدنی افغانستان.

نظریات مهمانان:-

استاد رحمت بیژن‌پور: «برای رفع چالش‌های موجود انتخاباتی در حال حاضر باید رییس جمهور یک فرمان تازه صادر کند، اما در کل باید یک نهاد ارزیابی کننده از سوی حکومت، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ایجاد شود تا نظارت بر عملکردهای رای‌گیرنده‌گان پس از انتخابات و در کل از روند ملی انتخابات داشته باشند».

رحمت‌الله صافی: «رییس جمهور باید تا زمان برگشت وکلا از رخصتی‌های زمستانی فرمان تقنینی تازه‌یی را صادر کند و در این فرمان، خواست‌های معقول نماینده‌گان نیز در نظر گرفته شود تا روند اصلاح نظام انتخابات از بن‌بست موجود بیرون شود.»

محمدایوب شهریار: «رییس جمهور باید فرمان تازۀ خود را با درنظرداشت منافع ملی صادر کند و اعضای شورای ملی نیز منافع ملی را بر منافع شخصی‌شان ترجیح دهند و پس از سپری کردن رخصتی‌های زمستانی، کار روی فرمان تقنینی رییس جمهور در خصوص روند اصلاح نظام انتخاباتی را در اولویت قرار دهند.»