پنج‌شنبه 29 سنبله|شهریور 1397 برابر با 20 سپتمبر 2018

دست‌آوردهای یک سالۀ حکومت وحدت ملی در راستای حکومت‌داری خوب

٢٢ سرطان|تیر ١٣٩٥ 
نگاه نو

گزارش برنامۀ دوازدهم

دست‌آوردهای یک سالۀ حکومت وحدت ملی در راستای حکومت‌داری خوب

تاریخ تولید: 2016 13/3/

تاریخ نشر: 15/3/2016

منابع تحقیق: ویبسایت‌های جامعۀ مدنی، دست‌نامه‌ها و مقاله‌ها

مهمانان برنامه: شهلا فرید، استاد حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه کابل و جاوید سادات، استاد دانشگاه و فعال مدنی.

پرسش‌های کلیدی:

حکومت وحدت ملی در یک‌سال گذشته چه دست آوردها در بخش حکومت‌داری خوب داشته است؟

موفقیت‌های مهم حکومت بیشتر در کدام عرصه‌ها است؟

سران حکومت وحدت ملی در تحقق حکومت‌داری خوب چقدر به صورت هم‌آهنگ عمل کرده اند؟

وعده‌های حکومت در بخش حکومت‌داری خوب، چند درصد عملی شده است؟

نقش نهادهای مدنی در تحقق حکومت‌داری خوب در یک‌سال گذشته چه‌گونه بوده است؟

چه باید کرد تا راه برای حکومت‌داری خوب در کشور باز شود؟

دیدگاه مهمانان برنامه:

استاد شهلا فرید: «حکومت‌داری خوب یک سلسله معیارها را با خود دارد، اگر این معیارها در عمل تحقق نیابد و تنها به روی کاغذ باقی بماند، حکومت‌داری خوب مفهومی نخواهد داشت. سران حکومت وحدت ملی بدون تعیین این معیارها، عوام‌فریبی کردند. حکومت‌داری خوب نه در برنامه‌های حکومت است و نه هم در عمل وجود دارد.»

استاد جاوید سادات: « سران حکومت وحدت ملی به دلیل بحران مشروعیت، تمرکز بر زدوبندهای سیاسی و تقسیم قدرت و اختلاف در بین‌شان به برنامه‌های عوام‌فریبانه روی آوردند و حکومت‌داری خوب تحقق نیافت. شعارهای که برای تحقق حکومت‌داری خوب سر داده شده بودند قابل تطبیق نبودند و هدف‌شان تنها فریب مردم بود.»

مصا حبه شونده‌گان این برنامه:

1 –  آرزو وفا، استاد لیسۀ پاینده محمد شهید از ولایت غزنی

2 –  شفیع، استاد مرکز آموزش انگلیسی قلم از ولایت غزنی

3 –  کریم، عضو  نهاد مدنی جوغس

4 - الحاج مختوم ثمرالدین حامی، کارشناس مسلکی ریاست ارشاد، حج و اوقاف ولایت جوزجان

نتیجۀ بحث: به باور مهمانان برنامه، سران حکومت وحدت ملی به تعهدات‌ روزهای نخست حکومت‌‌شان در مورد حکومت‌داری خوب عمل نکرده اند.

اصلاحات اداری، مبارزه با فساد اداری، پی‌گیری پرونده‌های متهمان فساد اداری به صورت جدی و ایجاد شفافیت در اداره‌های دولتی از تعهدات مهم سران حکومت وحدت ملی بودند که بصورت درست عملی نشدند و سران حکومت با این شعارها تنها عوام‌فریبی کرده‌اند.

به باور مهمانان این برنامه، سران حکومت وحدت ملی هنوز هم وقت کافی برای عمل کردن به تعهدات‌شان دارند و اگر این فرصت را هم از دست دهند، اعتبارشان در بین مردم بیشتر از پیش کاهش خواهد یافت.

نوت :  این برنامه سه‌شنبه  ساعت 8 و 10 صبح نشر می‌شود.