پنج‌شنبه 29 سنبله|شهریور 1397 برابر با 20 سپتمبر 2018

مدیریت و رهبری زنان در اداره‌های مهم کشور چگونه بوده است؟

٢٢ سرطان|تیر ١٣٩٥ 
نگاه نو

گزارش برنامۀ یازدهم

مدیریت و رهبری زنان در اداره‌های مهم کشور چگونه بوده است؟

تاریخ تولید: 2016 29/2/

تاریخ نشر: 1/3/2016

منابع تحقیق: ویب‌سایت‌های جامعۀ مدنی، دست‌نامه‌ها و مقالات

مهمانان برنامه: سونیا اسلمی، عضو شبکۀ زنان افغانستان، استاد سلطانعلی رحیمی، معاون نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال و استاد شهاب‌الدین فیضی، مسؤول بخش حقوق مؤسسه تعاون افغانستان.

پرسش‌های کلیدی:

مدیریت و رهبری زنان را در ده سال گذشته در اداره‌های کشور شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟

آیا فرق بین مدیریت مردان و زنان در اداره‌ها وجود دارد؟

تاکنون زنان در رهبری و مدیریت اداره‌ها چقدر موفق بوده اند؟

ویژه‌گی‌ها و نکات برازندۀ مدیریت زنان در رهبری اداره‌ها چگونه بوده است؟

زنان در پیش‌برد برنامه‌ها در ادارات با کدام چالش‌های روبه‌رو هستند؟

زنان چگونه می‌توانند مؤثریت‌شان را در بهبود کار در اداره‌ها ثابت کنند؟

چه باید کرد تا دانش اداری و رهبری زنان در کشور افزایش یافته و حضور آنان در سطوح رهبری تثبیت شود؟

نظریات مهمانان:

استاد شهاب‌الدین فیضی: «با توجه به فرصت‌هایی که برای زنان در یک دهۀ اخیر داده شده، کارکرد زنان در بخش مدیریت و رهبری تا حدی خوب بوده است. اما هنوز سنت‌ها چنین است که مردم عام کارکردن زنان در بیرون از خانه را عمل درست نمی‌دانند. برای تغییر این ذهنیت باید سطح آگاهی مردم بلند برده شود.»

سونیا اسلمی: «زنان در یک دهۀ اخیر در بخش اداره و مدیریت دست‌آوردهای خوبی داشته اند؛ اما این دست‌آوردها با چالش‌های همراه بوده است. در صورتی که برای زنان فرصت داده شود آنان می‌توانند مدیریت و مؤثریت کاری خود را ثابت کنند.»

سلطان‌علی رحیمی: «در یک دید کلی، مدیریت بانوان در سطح رهبری ضعیف، در سطح امور مدنی خیلی قوی و در امور خصوصی متوسط بوده است.»

نوت : روزسه‌شنبه، ساعت 8 و 10 صبح نشر می‌شود.

مصاحبه‌شونده‌گان در این برنامه:

1- زهرا، فعال مدنی در ولایت هرات

2- محمدناصر محمدی، دانشجو در ولایت هرات

3- مریم، دانشجو در ولایت جوزجان

4- مختوم ثمرالدین حامی، کارشناس مسلکی ریاست ارشاد، حج و اوقاف جوزجان

نتیجۀ بحث: زنان در یک دهۀ اخیر در سطح مختلف اداری کشور رو به پیشرفت بوده اند، آنان به‌ویژه در بخش‌های مدیریتی صادقانه و مسؤولانه تلاش کرده اند، اما برای موفقیت‌های‌شان، تجربه و زمان بیشتر نیاز است.