سه‌شنبه 3 ميزان|مهر 1397 برابر با 25 سپتمبر 2018

ویژه‌گی‌های یک پارلمان موفق و معیاری چیست؟

٢٥ جوزا|خرداد ١٣٩٥ 
نگاه نو

گزارش برنامۀ پانزدهم

ویژه‌گی‌های یک پارلمان موفق و معیاری چیست؟

تاریخ تولید: 24/4/2016

تاریخ نشر: 26/4/2016

زمان برنامه: 32 دقیقه و 37 ثانیه

منابع تحقیق: وبسایت‌های جامعه مدنی، دست نامهها و مقاله‌ها

مهمانان: سیما جوینده عضو مجلس نماینده‌گان، حاجی خلیل دره صوفی رییس دفترسیاسی حزب مردم افغانستان و بانو حمیده وردک فعال مدنی.

پرسش‌های کلیدی

به نظر شما ویژه‌گی‌های پارلمان موفق ومعیاری چیست؟

یک پارلمان معیاری، برای چه هدفی در چارچوب دولت ایجاد می‌شود؟

پارلمان کنونی کشور را از نگاه کارکرد آن چه‌گونه ارزیابی می‌کنید؟

پارلمانی که بربنیاد معیارها ایجاد شده باشد چقدر به خواست‌های مردم پاسخ‌گو می‌باشد؟

پارلمان کشور در انجام کارهایش، چقدر توانسته است قناعت مردم را فراهم سازد؟

پارلمان افغانستان،چه اندازه با معیارهای جهانی برابر است؟

در حال حاضر، چه چالش‌های فراراه پارلمان افغانستان قرار دارد؟

از دید شما، پارلمان معیاری بربنیاد کدام اصل ایجاد می‌شود؟

برای ایجاد یک پارلمان موفق، حکومت و نهادهای قضایی چه اندازه نقش دارند؟

نقش احزاب در ایجاد یک پارلمان معیاری چه‌گونه است؟

برای ایجاد یک پارلمان موفق چه باید کرد؟

نظریات مهمانان:

سیما جوینده: «مردم باید به گونۀ آگاهانه رأی دهند، توجه داشته باشند تا کسانی‌که در روز کارزار انتخاباتیِ‌شان یک گپ زدند، اما پس از رسیدن به پارلمان چیزی دیگر می‌گویند ‌باید مردم بایستند و رأی خود را از چنین نماینده‌گان پس گیرند.»

حاجی خلیل دره صوفی:« این گونه شکل‌دهی به چند مسأله بسته‌گی دارد، اول داشتن قانون معیاری که خواست‌های مردم را تامین کند، رأی مردم ضایع نشود وتبدیل به کرسی شود، دوم افرادی در پارلمان گزینش شوند که توانایی نماینده‌گی مردم را داشته باشد و ارادۀ مردم را تمیثل کند.»

 سوم ، «در روند انتخابات پارلمانی باید حمایت از برنامه‌ها صورت گیرد.»

حمیده وردک:«مردم نماینده‌یی را انتخاب کند که فردا بتواند در داخل پارلمان مدافع منافع مردم و تطبیق کنندۀ قوانین باشد، بیایید در این دوره رهبر نسازیم بل‌که رهبر تربیت کنیم، برای پارلمان معیاری انتخاب فرد متخصص وتحصیل کرده در پارلمان مهم است.

مصاحبه شونده‌گان در این برنامه

1 – محمدموسی عادل، فعال اجتماعی ولایت لوگر

2 – عبدالحفیظ، فعال مدنی ولایت غزنی

3 – انجینیر محمد مدیر، از ولایت لوگر

نتیجۀ بحث: « پارلمان معیاری می‌تواند نقش مثبتی را در ایجاد تغییر مثبت در جامعه بازی کند. بیشتر بحران‌های انقلابی همراه با حرکتی پارلمانی بوده است. اکثر انقلاب‌های تاریخی از پارلمان‌ها سرچشمه گرفته‌اند. پارلمان حوزۀ منازعۀ منطقی افکار مختلف است، مسیری که بزرگ‌ترین سیاست‌مداران تاریخ از آن گذشته‌اند و می‌توان گفت که این نهاد می‌تواند تنها تجربه ماندگار مردم برای رسیدن به یک کشور پیشرفته، سربلند و آباد باشد.

با این وجود می‌توان از دو نگرش اصلاحی پارلمان سخن زد، نخست از اصلاحاتی که نماد آن نسل نو و جوان است، این نسل با برخورداری از تجربۀ گذشته و حال، در راستای ایجاد یک پارلمان معیاری از توانایی بالایی برخوردار است.

اصلاحات پارلمانی با استفاده از ظرفیت‌های موجود در رقابت‌های سیاسی در سایۀ قانون اساسی می‌تواند نگرش عموم را نسبت به پارلمان تغییر دهد.

 پارلمان پایگاه معنوی و اخلاقی به سزایی را دارا می‌باشد و این ارزش دموکراتیک باید در کشور نهادینه شود.

لزوم اساسی یک شیوۀ دیگر اصلاحی نیز در مسیر پارلمان داری در کشور احساس می‌شود و آن مقاومت مدنی است.

نهادهای جامعه‌ی مدنی، مطبوعات و گروه‌های سیاسی نباید فراموش کنند که پارلمان به مثابۀ تنها نهاد رسمی دموکراتیک در کشور، بدون مبارزۀ همیشگی این نهادها ضمانتی برای اجرایی شدن تصامیم‌اش ندارد. دموکراسی را باید از پایین‌ترین سطح اجتماعی تا به رسمی‌ترین سطح آن که پارلمان کشور است، سازمان‌دهی کرد تا این شبکه‌های اجتماعی خود به خود به بدنه دولت تحمیل شده و خواسته‌های مردم را رسمی و سازمان‌ یافته کنند.

در چنین فرایندی‌ست که به تدریج، پارلمان در یک نظام رقابت حزبی به کانون تجمع خواسته‌های مردم و پس از آن به سیاست مبدل می‌شود.

نوت : این برنامه سه شنبه ساعت 8 و 10 صبح نشر می‌شود.