چهارشنبه 4 ميزان|مهر 1397 برابر با 26 سپتمبر 2018

مشخصات یک پارلمان موفق و معیاری و قابل قبول برای مردم ِ چه می تواند باشد ؟

٤ جوزا|خرداد ١٣٩٥ 
نگاه نو

گزارش برنامه ی پانزدهم

مشخصات یک پارلمان موفق و معیاری و قابل قبول برای مردم ِ چه می تواند باشد ؟

تاریخ تولید: 24/4/2016

تاریخ نشر: 26/4/2016

زمان برنامه : 32 دقیقه و 37 ثانیه

منابع تحقیق: ویبسایت های جامعه مدنی ، دست نامه ها مقاله ها

مهمانان :  سیما جوینده عضو مجلس نمایند گان، حاجی خلیل درصوفی رییس دفترسیاسی حزب مردم افغانستان، بانو حمیده وردک فعال مدنی.

پرسش های کلیدی

مشخصات پارلمان موفق ومعیاری از نظر شما چیست؟

یک پارلمان معیاری به چه هدف در چوکات دولت ایجاد میشود؟

پارلمان کنونی را از نگاه کارکرد وموثریت درکشور چگونه ارزیابی می کنید؟

پارلمان که براساس معیار ایجاد شده باشد چقدرمیتواند به خواسته های مردم پاسخگو باشد؟

پارلمان کنونی چقدر واقعا توانسته است قناعت مردم را درامورکاری اش بدست آورد؟

پارلمان کنونی چقدر با معیارهای جهانی مطابقت دارد؟

درحال حاضر این پارلمان  با چه چالش های رو به روست؟

پارلمان معیاری به نظر شما برمبنای کدام اصول وارزشها ایجاد می شود؟

برای ایجاد یک پارلمان موفق حکومت و قضا چقدر میتواند نقش داشته باشد.

نقش احزاب را در ایجاد یک پارلمان معیاری چگونه ارزیابی میکنید؟

برای ایجاد یک پارلمان موفق معیارمحور چه باید کرد؟

نظریات مهمانان:-

سیما جوینده: ((سیما جوینده، مردم باید آگاهان رای دهند، ومردم باید متوجه باشند تا کسانیکه درروز کمپاین یک چیز گفته اند اما پس از رسیدن به پارلمان چیزی دیگر می گویند باید مرد ایستاد شوند و رای خود را از چنین وکلا پس بیگیرند.))

حاجی  خلیل دره صوفی: ((شکل دهی چنین به چند چیز بستگی دارد، اول داشتن قانون معیاری که به تامین خواسته های مردم را تامین کند رای مردم ضایع نشود وتبدیل به کرسی شود، دوم  افراد درپارلمان گزنیش شوند که توانمندی  نماینده گی مردم را داشته باشد وارده مردم را تمیثل کند.

 سوم ، در روند انتخابات پارلمانی باید حمایت از برنامه ها صورت بیگیرد،)) .

حمیده وردک:- ((مردم نماینده را نتخاب کنند که بتواند فردا درداخل پارلمان مدافع منافع مردم وتطبیق قوانین مبارزه کند ، بیاید دراین دوره رهبر نسازیم بلکه رهبر تربیه کنیم، برای پارلمان معیاری باید انتخاب فرد متخصص وتحصیل کرده در پارلمان است.

 

مصا حبه شونده گان در این برنامه:

1 –  محمد موسی عادل فعال اجتماعی لوگر

2 –  عبدالحفیظ ، فعال مدنی ولایت غزنی

3 –  انجینیر محمد مدیر ازولایت لوگر

4 -

نتیجه بحث:- ((پارلمان معیاری میتواند نقش مثبت را در ایجاد تغییر مثبت در جامعه  بازی کند. بیشتر بحران‌های انقلابی همراه با حرکتی پارلمانی بوده است. اکثر انقلاب‌های تاریخی از پارلمان‌ها سرچشمه گرفته‌اند.. پارلمان حوزه‌ی تنازع منطقی افکار مختلف است. مسیری که بزرگ‌ترین سیاست‌مداران تاریخ از آن گذشته‌اند و می‌توان گفت که این نهاد می‌تواند تنها تجربه ماندگار مردم برای رسیدن به یک کشور مترقی و آباد و سربلند باشد.

با این وجود میتوان از دو نگرش اصلاحی پارلمان سخن به میان آورد . ابتدا از اصلاحاتی که نماد آن نسل نو و جوان است. این نسل با برخورداری از تجربه‌ی  گذشته وحال، توان بسیار بالایی را در راستای ایجاد یک پارلمان معیاری ایفا می‌کند.

اصلاحات پارلمانی  با استفاده از ظرفیت‌های موجود در رقابت‌های سیاسی در سایۀ قانون اساسی می‌تواند نگرش عموم را نسبت به پارلمان تغییر بدهد.

 پارلمان پایگاه معنوی و اخلاقی بسزایی را دارا می‌باشد و این ارزش دموکراتیک باید در کشور نهادینه شود.

لزوم اساسی یک شیوه دیگر اصلاحی نیز در مسیر پارلمانداری درکشور احساس می‌شود و آن مقاومت مدنی است.

نهادهای جامعه‌ی مدنی، مطبوعات و گروه‌های سیاسی نباید فراموش کنند که پارلمان به مثابه‌ی تنها نهاد رسمی دموکراتیک درکشور، بدون مبارزه‌ی مستمر آنها ضمانتی برای اجرای تصامیمش ندارد. دموکراسی را باید از پایین‌ترین سطوح اجتماعی تا به رسمی‌ترین سطح آن که پارلمان کشور است، سازمان‌دهی کرد تا این شبکه‌های اجتماعی خود به خود به بدنه دولت تحمیل شده و مطالبات مردم را رسمی و سازمان‌یافته کنند.

در چنین فرایندی است که به تدریج، پارلمان در یک نظام رقابت حزبی به کانون تجمع خواسته‌های مردم و سپس تبدیل آنها به سیاست مبدل می‌شود.

 ))

نوت :  این برنامه سه شنبه  ساعت 8 و 10 صبح نشر می شود.