چهارشنبه 28 سنبله|شهریور 1397 برابر با 19 سپتمبر 2018

ضرورت به وجود قانون، برای افراد دارای معلولیت و چگونگی تطبیق ان درعمل

٢٣ ثور|اردیبهشت ١٣٩٥ 
 

نگاه نو

گزارش برنامه  دهم

روند اصلاح نظام انتخابات باید چگونه از بن بست موجود عبورکند؟

تاریخ تولید: 2016 3/2/

تاریخ نشر: 16/2/2016

منابع تحقیق: ویبسایت‌های جامعه مدنی، دست نامه‌ها و مقاله‌ها

مهمانان برنامه: استاد رحمت بیژون‌پور، آگاه و تحلیلگر سیاسی، رحمت‌الله صافی، مسؤول امور انتخاباتی بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان و محمدایوب شهریار، فعال مدنی وعضو مجتمع جامعه مدنی افغانستان.

پرسش‌های کلیدی

چرا روند اصلاح نظام انتخابات متوقف شد؟

با در نظرداشت کدام گزینه‌ها می‌توان از این بن‌بست عبور کرد؟

نخستین اقدام به هدف بیرون شدن از بن‌بست، باید از سوی کدام نهاد صورت گیرد تا روند اصلاحات باردیگر آغاز شود؟

معاون دوم ریاست جمهوری از صادر کردن فرمان تازۀ به هدف اصلاح نظام انتخاباتی خبر داده است، این گفته‌ها چقدر جدی است؟

چرا نماینده‌گان در مجلس، فرمان تقنینی رییس جمهور را رد کردند؟

از دید شما، محتوای فرمان تازه چگونه باشد تا مجلس آن را تأیید کند؟

در کنار فرمان تقنینی، ساده‌ترین راه برای رسیده به اصلاحات نظام انتخاباتی چیست؟

چه‌کسانی مانع اصلاحات در نظام انتخاباتی می‌شوند؟

دیدگاه واحد سران حکومت وحدت ملی در مورد اصلاح نظام انتخاباتی، چقدر این روند را سرعت می‌بخشد؟

 نتیجه: ( برایند بحث را میتوان چنین نتیجه‌گیری کرد که روند اصلاح نظام انتخاباتی، می‌تواند با صدور فرمان تقنینی تازه از سوی رییس جمهور و تأیید آن از سوی مجلس زمانی امکان پذیر است که اعضای شورای ملی، منافع ملی را برمنافع شخصی‌شان ترجیح دهند. همچنان حکومت، کمیسیون‌های انتخاباتی و نهادهای جامعه مدنی مسؤولیت دارند تا به گونه مشترک هریک سهم خود را در روند اصلاح نظام انتخابات به گونۀ مثبت بازی کنند.)

 

 

نظریات مهمانان:-

استاد  رحمت بیژن‌پور: « برای رفع چالش‌های موجود انتخاباتی در حال حاضر باید رییس جمهور یک فرمان تازه صادر کند، اما در کل باید یک نهاد ارزیابی کننده از سوی حکومت، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ایجاد شود تا نظارت برعملکردهای رای گیرنده‌گان پس ازانتخابات و در کل  از روند ملی انتخابات داشته باشند. حکومت وحدت ملی با خلاء قانونی از ابتدا همراه بوده و تا پایان کارها بر مبنی قانون پیش نخواهد رفت بلکه با تفاهم‌ کارها دنبال خواهد شد.»

رحمت‌الله صافی: « رییس جمهور باید تا زمان برگشت وکلا از رخصتی‌های زمستانی فرمان تقنینی تازه صادر کند و در این فرمان، خواست‌های معقول نماینده‌گان نیز در نظر گرفته شود تا روند تکاملی اصلاح نظام انتخابات از بن‌بست موجود بیرون شود.»

محمدایوب شهریار: « رییس جمهور باید فرمان تازۀ خود را با در نظر داشت منافع ملی صادر کند و اعضای شورای ملی نیز منافع ملی را برمنافع شخصی‌شان ترجیح دهند و پس از سپردی کردن رخصتی‌های زمستانی، کار روی فرمان تقنینی رییس جمهور در خصوص روند اصلاح نظام انتخاباتی را در اولویت قرار دهند.»

نوت : سه‌شنبه  ساعت 8 و 10 صبح نشر می‌شود.

مصاحبه شونده‌گان در این برنامه:

1 –  نثار اکرمی، باشنده بامیان

2 – قمرالدین، دانشجوی از فاریاب

3 – هادی غفاری، خبرنگار آژانس خبری پژواک در بامیان

4 قاسم، یک‌تن از باشنده‌گان شهر میمنه

نتیجه بحث:- (( بن‌بست روند اصلاح نظام انتخابات می‌تواند با صدور فرمان تقنینی جدید از سوی رییس جمهور و تأییدی آن از سوی هر دو مجلس بشکند و اگر اعضای مجلس نماینده‌گان منافع ملی را بر منافع شخصی‌شان ترجیح دهند، در آن صورت نماینده‌گان مجلس نقش‌شان را در روند اصلاحات نظامی انتخاباتی ایفا کرده اند. در کنار این حکومت وکمیسیون‌های انتخاباتی به شمول نهاد‌های مدنی مسؤولیت دارند تا در روند اصلاح نظام انتخاباتی نقش سازندۀ داشته باشند.))