چهارشنبه 28 سنبله|شهریور 1397 برابر با 19 سپتمبر 2018

ضرورت موجودیت قانون برای معلولان و تطبیق آن در جامعه

٢٣ ثور|اردیبهشت ١٣٩٥ 
نگاه نو

گزارش برنامۀ چهاردهم

ضرورت موجودیت قانون برای معلولان و تطبیق آن در جامعه

تاریخ تولید: 29/3/2016

تاریخ نشر: 12/4/2016

منابع تحقیق: ویبسایت‌های جامعۀ مدنی ، دست‌نامه‌ها و مقاله‌ها

مهمانان برنامه :  عزیز رسا رییس ریاست معلولان وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا ومعلولین، محمدعلی محبتی هماهنگ‌کنندۀ بخش معلولان کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، حاجی احمدشاه اعظمی معین مسلکی مرکز اجتماعی معلولان کابل، عمراخان منیب مشاور کمیسیون معلولان مجلس سنا.

پرسش‌های کلیدی:

قانون چیست؟

هدف از ایجاد قانون برای افراد دارای معلولیت در کشور چیست؟

چه کسانی این قانون را ساخته اند و کدام نهاد‌ها نقش بیشتری در ایجاد این قانون داشتند؟

ضرورتِ ایجاد یک قانون برای افراد داری معلولیت درکشور چیست ؟

دولت برای تطبیق قانون افراد دارای معلولیت چه گام‌های را برداشته است؟

وجود این قانون چقدر در زنده‌گی افراد داری معلولیت نقش موثر داشته است؟

اگر این قانون در صفحۀ کاغذ باقی بماند، مفاد آن چه خواهد بود؟

از مجموع یک میلیون افراد داری معلولیت چه تعداد آنان در مورد این قانون آگاهی دارند؟

خواست‌های بنیادی و اساسی افراد دارای معلولیت از دولت چیست؟

برای بهبود و ضعیت زنده‌گی افراد دارای معلولیت چه راه حل‌های را پیشنهاد می‌کنید؟

دیدگاه مهمانان برنامه:

محمد علی محبتی: قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت به هدف دست‌رسی برابر معلولان به حقوق و امتیازات‌شان ایجاد شده است.

حاجی احمدشاه اعظمی: یک جمع بزرگی از افراد داری معلولیت نیاز به چنین قانونی داشتند و بنا برهمین ضرورت این قانون درسال 1389 تصویب شد و هدف اصلی آن قانونمند شدن نوع زنده‌گی افراد دارای معلولیت درکشوراست.

عزیزرسا: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در راستای تطبیق این قانون تلاش‌های را انجام داده که از آن جمله افزایش حقوق افراد دارای معلولیت از 1500 افغانی به 500 هزار افغانی است که پس از تعدیل قانون در سال 1390 پرداخت می‌شود اما باید اعتراف کنیم که این قانون بصورت همه‌جانبه تطبیق نشده است و وزارت کار در تلاش تطبیق این قانون است تا این قانون بصورت همه‌جانبه تطبیق شود و معلولان از حقوق و امتیازات‌شان مستفید شوند.

عمراخان منیب: این قانون در داخل خود میکانیزم نظارتی ندارد و به همین دلیل جنبۀ عملی این قانون  با مشکل مواجه است.

مصا حبه شونده گان در این برنامه:

1 –  اسدالله جلالزی، رییس انجمن ادبی شیخ لالا  از ولایت غزنی

2 –  سلیمه احمدی، عضو نهاد زنان بلخ

3 – عبدالسلام عزیزی، عضو انجمن ادبی غزنی

نتیجه بحث: ادامۀ چندین دهه جنگ در کشور موجب شده تا نزدیک به یک میلیون شهروند کشور معلول شوند. به باور مهمانان برنامه، برای دست‌رسی معلولان به حقوق و امتیازات‌شان نیاز بود تا یک قانون ایجاد شود و این قانون در سال 1389 رسما از سوی دولت افغانستان تصویب شد تا به حقوق معلولان رسیده‌گی شود. چه‌گونه‌گی تطبیق این قانون با پرسش‌های زیادی روبه‌رو است. مهمانان برنامه می‌گویند که عدم میکانیزم نظارتی در جهت تطبیق این قانون، ناامنی‌ها، ضعف اقتصادی، نبود هماهنگی لازم بین نهاد‌ها و افزایش روزبه‌روز معلولان در کشور موجب عدم تطبیق این قانون به صورت همه جانبه شده است.

نوت :  این برنامه سه شنبه  ساعت 8 و 10 صبح نشر می شود.