دوشنبه 2 ميزان|مهر 1397 برابر با 24 سپتمبر 2018

مشخصات یک پارلمان موفق و معیاری چیست؟

٢٣ ثور|اردیبهشت ١٣٩٥ 
نگاه نو

گزارش برنامۀ پانزدهم

مشخصات یک پارلمان موفق و معیاری چیست؟

تاریخ تولید: 24/4/2016

تاریخ نشر: 26/4/2016

زمان برنامه : 32 دقیقه و 37 ثانیه

منابع تحقیق: ویبسایت‌های جامعۀ مدنی ، دست‌نامه‌ها و مقاله‌ها

مهمانان برنامه:  سیما جوینده عضو مجلس نمایند گان، حاجی خلیل دره‌صوفی رییس دفترسیاسی حزب مردم افغانستان و بانو حمیده وردک فعال مدنی.

پرسش‌های کلیدی:

به باور شما، مشخصات یک پارلمان موفق ومعیاری چیست؟

هدف از ایجاد یک پارلمان معیاری در چوکات دولت چیست؟  

پارلمان کنونی را از نگاه کارکرد و تاثیرگزاری آن در دولت‌داری، چه‌گونه ارزیابی می کنید؟

پارلمانی که به صورت معیاری ایجاد شده باشد چقدرمی‌تواند به خواست‌های مردم پاسخگو باشد؟

پارلمان کنونی چقدر توانسته قناعت مردم را در امور کاری‌اش به دست آورد؟

پارلمان افغانستان چقدر با معیارهای جهانی مطابقت دارد؟

درحال حاضر پارلمان افغانستان با چه چالش‌های روبه‌رو است؟

به باور شما یک پارلمان معیاری برمبنای کدام اصول و ارزش‌ها ایجاد می‌شود؟

نقش حکومت و نهادهای قضایی در ایجاد یک پارلمان موفق چیست؟

نقش احزاب را در ایجاد یک پارلمان معیاری چه‌گونه ارزیابی می‌کنید؟

برای ایجاد یک پارلمان موفق چه باید کرد؟

دیدگاه مهمانان برنامه:

سیما جوینده: مردم باید آگاهانه رای دهند و متوجه باشند که نامزدان در روزهای کمپاین انتخاباتی وعده‌های را به آنان می‌دهند اما پس از پیروزی به تعهدات‌شان عمل نمی‌کنند و مردم حق دارند که رای‌شان را از نماینده‌گان پس بگیرند.

حاجی خلیل درۀصوفی: ایجاد یک پارلمان معیاری به چند موضوع بستگی دارد؛ داشتن قانون معیاری که خواست‌های مردم را تأمین کند، برگزاری یک انتخابات شفاف که رای واقعی مردم تعیین کننده باشد و گزینش افرادی به نماینده‌گی مردم که بتوانند از مردم نماینده‌گی کنند و اراده‌شان را تمثیل کنند.

 حمیده وردک: مردم باید به کسی رای دهند که بتواند از حق‌شان دفاع کند و در راستای تطبیق و تنفیذ قانون تلاش کند. ما نباید رهبر بسازیم بلکه باید رهبر تربیه کنیم و در یک پارلمان معیاری باید افراد نخبه و آگاه نماینده باشند.

مصا حبه شونده‌گان در این برنامه:

1 –  محمدموسی عادل، فعال اجتماعی لوگر

2 –  عبدالحفیظ ، فعال مدنی ولایت غزنی

3 –  محمدمدیر ازولایت لوگر

نتیجۀ بحث:

یک پارلمان معیاری می‌تواند نقش مهمی را در ایجاد تغییرات مثبت در یک جامعه بازی کند. بر اساس روایت‌های تاریخی این پارلمان‌ها بودند که انقلاب‌های تاریخی را راه‌اندازی کردند و اساس تغییرات در جوامع مختلف شدند. در پارلمان دیدگاه‌های مختلف با هم یکجا می‌شوند و برای آیندۀ کشور سیاست‌گزاری می‌کنند.

در اصلاحات پارلمانی باید روی نسل جوان سرمایه‌گزاری شود و از ظرفیت‌های موجود در مطابقت با قانون اساسی کشور کارگرفته شود. نسل جوان با استفاده از تجربۀ گذشه‌گان و فراگرفتن آموزه‌های نو می‌تواند نقش مهمی در راستای ایجاد یک پارلمان معیاری ایفا کند.

نهادهای جامعۀ مدنی، مطبوعات و گروه‌های سیاسی هم در راستای کارایی پارلمان نقش زیادی دارند. این نهادها به تقویت دیموکراسی و اجرای تصمیم‌های پارلمان کمک می‌کنند.  

نوت:  این برنامه سه شنبه‌ها ساعت 8 و 10 صبح نشر می‌شود.