چهارشنبه 28 سنبله|شهریور 1397 برابر با 19 سپتمبر 2018

استفادۀ دانش‌آموزان کابل از تعطیلات زمستانی

١٩ دلو|بهمن ١٣٩٤ 
در این برنامه، شنوندۀ گزارشی دربارۀ مرکز آموزشی رابین، امکانات، مشکلات و چه‌گونه‌گی استفادۀ دانش‌آموزان از این مرکز در شهر کابل باشید.