پنج‌شنبه 29 سنبله|شهریور 1397 برابر با 20 سپتمبر 2018

شکنجه آیندۀ دانش‌آموزان را تاریک می‌سازد

٦ دلو|بهمن ١٣٩٤ 
زدن با چوب، خط‌کش‌ آهنی، گذاشتن قلم لای انگشتان دست، توهین و فحش‌های ناسزا به دانش‌آموزان از مواردی اند که از جانب شماری از آموزگاران برای تنبیه آنان در برخی از مکتب‌های غزنی صورت می‌گیرد.

معرفی فریحه صدیقی یکی از دانش‌آموزان ممتاز لیسه عالی بی‌بی سروری سنگری

سوال هفته و پیام‌های شما

جزییات بیشتر را در برنامه شنونده باشید.