سه‌شنبه 3 ميزان|مهر 1397 برابر با 25 سپتمبر 2018

روند اصلاح نظام انتخابات باید چگونه از بن بست موجود عبورکند؟

٢٨ دلو|بهمن ١٣٩٤ 
نگاه نو

گزارش برنامۀ دهم

روند اصلاح نظام انتخاباتی باید چگونه از بن‌بست کنونی عبور کند؟

تاریخ تولید: 2016/ 3/2

تاریخ نشر: 2016/16/2

منابع تحقیق: ویب‌سایت‌های جامعه مدنی، نامه‌ها و مقاله‌ها

مهمانان برنامه

رحمت بیژن‌پور آگاه و تحلیلگرمسایل سیاسی، رحمت‌الله صافی مسؤول امور انتخاباتی بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان و محمدایوب شهریار فعال مدنی وعضو مجتمع جامعه مدنی افغانستان

پرسش‌های کلیدی

چرا روند اصلاح نظام انتخاباتی کشور متوقف شده است؟

با درنظرداشت کدام گزینه‌ها از این بن‌بست می‌توان عبور کرد؟

برای اصلاحات در روند انتخابات باید چه گام‌هایی نخست برداشته شود؟

معاون رییس جمهور گفته که رییس جمهور فرمان تازه‌یی را برای اصلاح نظام انتخابات صادر می‌کند، این موضوع چه قدر جدی است؟

فرمان‌های رییس جمهور باید چه شکل و محتوایی داشته باشند تا از فلتر شورای ملی بگذرند؟

چرا نماینده‌گان شورای ملی به فرمان تقنینی رییس جمهور پاسخ رد دادند؟

کوتاه‌ترین روش برای اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور چیست؟

کی‌ها مانع اصلاح نظام انتخابات می‌شوند؟

اتحاد سران حکومت برای اصلاح نظام انتخابات چقدر اصلاحات را درنظام انتخابات سرعت می‌بخشد؟

 نتیجه

برایند بحث را می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که روند اصلاح نظام انتخاباتی می‌تواند با صدور فرمان تقنینی جدید از سوی رییس جمهور و گذشت آن از فیلتر شورای ملی دوباره آغازشود. اگر اعضای هر دو مجلس، منافع ملی را بر منافع شخصی‌شان ترجیح دهند این بار می‌توانند نقش خود را در تکمیل روند اصلاح نظام انتخابات بازی کنند. همچنان حکومت، کمیسیون‌های انتخاباتی و نهادهای جامعه مدنی مسؤولیت دارند تا به گونۀ مشترک هر یک سهم خود را در روند اصلاح نظام انتخابات به گونۀ مثبت بازی کنند.

نظریات مهمانان

رحمت بیژن‌پور: «برای رفع چالش‌های موجود انتخاباتی در حال حاضر باید رییس جمهور فرمانی دیگر صادر کند، اما در مجموع باید یک نهاد ارزیابی از سوی حکومت، احزاب، نهادهای مدنی ایجاد شود تا نظارت برعملکردهای رأی گیرنده‌گان و مجموع روند انتخابات داشته باشد، حکومت وحدت ملی با خلاء قانونی ازابتدا روبه‌رو بود، اما تا پایان کار در تضاد با قانون پیش نخواهد رفت بلکه با تفاهم کارها روبه‌راه خواهند شد».

رحمت‌الله صافی: «رییس جمهور باید تا زمان برگشت وکلا از رخصتی‌های زمستانی فرمان تقنینی تازه را صادر کند و در این فرمان خواست‌های معقول وکلا را در نظر گیرد تا روند تکاملی اصلاح نظام انتخابات از بن‌بست موجود خارج شود».

محمدایوب شهریار: «رییس جمهور باید فرمان تازۀ خود را مبنی بر منافع ملی صادر کند و اعضای پارلمان هم باید منافع ملی را بر منافع شخصی‌شان ترجیح دهند و پس از بازگشت از رخصتی‌های زمستانی، کار روی فرمان تقنینی رییس جمهور در خصوص روند اصلاح نظام انتخابات را دراولویت قراردهند».

نوت: سه‌شنبه ساعت 8 و 10 صبح نشر می‌شود.

مصاحبه شونده‌گان این برنام:

نثاراکرمی، باشنده ولایت بامیان

قمرالدین، یکی از دانشجویان ولایت فاریاب

هادی غفاری، خبرنگار آژانس خبری پژواک در بامیان

قاسم، یکی از باشنده‌گان شهر میمنۀ فاریاب

نتیجۀ بحث

بن‌بست کنونی اصلاح نظام انتخاباتی به صدور فرمان تقنینی جدید از سوی رییس جمهور و گذشتن از پارلمان بسته‌گی دارد. اگر اعضای نماینده‌گان منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح دهند، این بار می‌توانند نقش خوبی را در تکمیل روند اصلاح نظام انتخابات بازی کنند. همچنان حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی به شمول نهادهای مدنی مسؤولیت دارند تا در روند تکاملی اصلاح نظام انتخابات نقش سازنده داشته باشد».