چهارشنبه 4 ميزان|مهر 1397 برابر با 26 سپتمبر 2018

چرا مجلس فرمان تقنینی رییس جمهور دربارۀ اصلاح نظام انتخابات را رد کرد؟

٣٠ جدی|دی ١٣٩٤ 
محمد عبده عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید که مجلس هیچ دلیل منطقی و قانونی‌یی برای رد فرمان تقنینی رییس جمهور را نداشت و این فرمان نباید رد می‌شد. حال رییس جمهور ناگزیر است که فرمان تقنینی دیگری صادر کند تا روند اصلاح نظام انتخابات با مشکل مواجه نشود.