يک‌شنبه 1 ميزان|مهر 1397 برابر با 23 سپتمبر 2018

حکومت وحدت ملی با کدام چالش‌ها برای تحقق حکومت‌داری خوب روبه‌رو است؟

١٥ جدی|دی ١٣٩٤ 
مهمانان این برنامه، راه‌های تحقق حکومت‌داری خوب در افغانستان را به بحث گرفته اند. به نظر آن‌ها، اولین پلۀ تحقق حکومت‌داری خوب در کشور، آغاز اصلاحات و مبارزۀ جدی با فساد در اداره‌ها از بالا به پایین است. ارادۀ جدی، رشد اقتصادی و روشن بودن خط مشی سیاسی حکومت در امور خارجی از مواردی دیگری اند که به نظر مهمانان این برنامه، راه را برای تحقق حکومت‌داری خوب در کشور باز می‌کنند.