دوشنبه 2 ميزان|مهر 1397 برابر با 24 سپتمبر 2018

جامعه مدنی ونقش آن در رفع فساد اجتماعی

١٤ جدی|دی ١٣٩٤ 
نگاه نو

جامعه مدنی و نقش آن در رفع فساد اجتماعی

تاریخ تولید: 2015/26/8

تاریخ نشر: 2015/29/9

منابع تحقیق: وب‌سایت‌های جامعه مدنی، دست‌نامه‌ها و مقاله‌ها

مهمانان برنامه: دکتر ویس آریا، فعال مدنی و روانشناس اجتماعی و هما امیری، معاون نهاد زن و جامعه

پرسش‌های کلیدی

چه‌گونه جامعه از فساد اجتماعی پاک می‌شود؟

چه چیزهایی در اجتماع فساد پنداشته می‌شوند؟

نقش جامعه مدنی در کاهش و یا محو فساد اجتماعی چیست؟

جامعه چه‌گونه می‌‌تواند با فساد اجتماعی مبارزه‌یی مؤثر داشته باشد؟

فساد اجتماعی چه تأثیری بر روان و افکار عمومی دارد؟

نظریات مهمانان:

هما امیری: «نبود زمینه‌های شغلی در جامعه، فساد اجتماعی را به وجود می‌آورد، اگر زمینۀ کار برای مردم فراهم شود تا اندازه‌یی فساد اجتماعی کاهش می‌یابد.»

دکتر ویس وارسا: «اگر در مورد فساد اجتماعی فکر کنیم، شاید صدها نوع فساد در جامعه وجود داشته باشد، زیرا هر پدیه‌یی که به ضرر فرد یا افراد باشد، به آن فساد گفته می‌شود. در مجموع جامعه مدنی  نقش اجرایی در جامعه ما ندارد، آن چیز که بسیار مهم است راه‌اندازی اعتراض‌های مدنی به حمایت از حق مردم و رساندن خواسته‌های مردم به حکومت است، جامعه نقش روشن‌کننده‌یی دارد که از طریق آگاهی‌دهی و حرکت‌های مدنی امکان‌پذیر است و در این صورت، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فساد اجتماعی داشته باشد.

نتیجه

جامعه مدنی به تنهایی قادر به رفع کلی فساد اجتماعی نیست، اما با این وجود نمی‌توانیم از نقش سازندۀ جامعه مدنی در این مورد چشم‌پوشی کنیم، اگر دولت با نهادهای مدنی هم گام باشد و حمایت قاطع از برنامه‌های نهادهای مدنی داشته باشد، فساد اجتماعی از جامعه برچیده خواهد شد.

از آن جایی که صدها نوع فساد در اجتماع وجود دارد، هماهنگی و مسؤولیت‌پذیری همه افراد جامعه به ویژه نهادهای مدنی، ارگان‌های عدلی و قضایی و در کل همه نهادهای مرتبط دولتی و اجتماعی در این رساتا نقش اساسی دارد.

نوت: سه‌شنبه ساعت 8 و 10 صبح نشر می‌شود.

عباس غزنوی