دوشنبه 2 ميزان|مهر 1397 برابر با 24 سپتمبر 2018

حکومت داری خوب

١٣ جدی|دی ١٣٩٤ 
پرسش‌های کلیدی

برای ایجاد حکومت‌داری خوب کدام کارها باید صورت گیرند و این کارها از کجا باید آغاز شوند؟

چه کسانی موظف اند گام‌های نخست را برای ایجاد حکومت‌داری خوب بردارد؟

از نظر جامعه مدنی حکومت وحدت ملی چه گام‌هایی را برای تحقق حکومت‌داری خوب برداشته است؟

شایسته‌سالاری در نظام به چه میزان می‌تواند به ایجاد حکومت‌داری خوب کمک کند؟

چه‌گونه می‌توان به حکومت‌داری خوب یا نظام همه‌پسند دست یافت؟

از نظر جامعه مدنی حکومت چه اندازه مصمم به تمرکز روی حکومت‌داری خوب است؟

نظریات مهمانان:

میاگل وثیق: «مشارکت گستردۀ مردم در روندهای ملی مانند انتخابات، حاکمیت قانون، توجه به گزینۀ مکافات و مجازات، در نظر داشت اصل شایسته‌سالاری از اول تا پایان نظام از شاخصه‌های مهم اند که در ایجاد حکومت‌داری خوب نقش برازنده و اساسی دارند. حکومت تلاش‌هایی را به این منظور انجام داده، اما رسیدن به حکومت‌داری خوب با توجه به شرایط کنونی؛ زمان بر است.»

شاه‌محمود مل: «سران حکومت وحدت ملی به هیچ کدام از وعده‌هایی که در راستای ایجاد حکومت‌داری خوب حین مبارزات انتخاباتی به مردم داده بودند عمل نکردند، حکومت مسؤولیت دارد تا گام‌های نخست را به گونۀ جدی به منظور نهادینه‌ ساختن حکومت‌داری خوب بردارد و نهاده‌های دولتی و موسسات بین‌المللی به شمول جامعه مدنی، فقط با هماهنگی دولت می‌توانند حکومت‌داری خوب را در کشور تحقق بخشند.

نتیجه

حکومت‌داری خوب با در نظر داشت اراده‌یی جدی در نظام به ویژه حکومت، ایجاد هماهنگی‌های لازم میان قوای سه گانه، نهادهای ملی و بین‌المللی ، مردم و نهادهای مدنی، رعایت حاکمیت قانون، صداقت و شایسته‌سالاری در ساختار نظام انجام‌‌پذیر است.

یادداشت: سه‌شنبه ساعت 8 و 10 صبح نشر می‌شود.

عباس غزنوی